Informuojame, kad š. m. vasario 12 d. nuo 18 val. iki 21 val. bus atliekami eLABa taikomosios programinės įrangos atnaujinimo darbai – diegiama eLABa talpyklos 1.25 versija. Diegimo metu prašome nekelti duomenų į eLABa talpyklą. Įdiegus eLABa talpyklos 1.25 versiją, bus atnaujinami visi eLABa ETD ir PDB objektai Fedora talpykloje. Šie atnaujinimai bus atliekami kasdien nuo 19 val. iki 8...
2019 m. gruodžio 13 d. įvykusio Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos eLABa konsorciumo visuotinio narių susirinkimo metu pritarta LCC tarptautinio universiteto įstojimui į eLABa konsorciumą.
2019 m. gruodžio 13 d. įvykusio Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos eLABa konsorciumo visuotinio narių susirinkimo metu pritarta Gamtos tyrimų centro įstojimui į eLABa konsorciumą...
Informuojame, kad visos eLABa konsorciumo informacinės sistemos, kurių veikimas buvo sutrikęs dėl lapkričio 18 d. įvykusio elektros energijos tiekimo incidento KTU duomenų centre, veikia pilnai ir be sutrikimų.
Vykdant elektros profilaktinius darbus KTU duomenų centre, įvyko nenumatytas elektros dingimas, dėl kurio neveikia dalis eLABa konsorciumo naudojamų tarnybinių stočių. Dedamos visos pastangos atstatyti pilną sistemų funkcionalumą.
Š. m. lapkričio 1 dieną Kauno technologijos universiteto duomenų centre esančiame bendrame eLABa konsorciumo bibliotekų Aleph serveryje įdiegta naujausia bibliotekinės sistemos Aleph versija – 23.3.1.
Š. m. lapkričio 12–13 dienomis Kauno technologijos universiteto bibliotekoje organizuojamos eLABa konsorciumo bibliotekų darbuotojų dalijimosi patirtimi diskusijų grupės: Aleph cirkuliacijos modulis pažengusiems (12 d.), institucinės virtualiosios bibliotekos (lapkričio 12 d.), Aleph katalogavimo modulis pažengusiems (lapkričio 13 d.)...
Rugpjūčio 27–29 d. Kauno technologijos universitete organizuojami darbo bibliotekine sistema Aleph mokymai pradedantiesiems naudotojams. Teorinių ir praktinių mokymų metu bibliotekų darbuotojai bus supažindinami su pagrindinėmis komplektavimo, katalogavimo ir cirkuliacijos modulių funkcijomis...
2019 liepos 8 d. į gamybinę aplinką įdiegta nauja eLABa ETD / PDB 1.24 versija. Realizuoti šie pokyčiai: įrašų kopijavimo iš PubMed į eLABa sąsajos sukūrimas; galimybė įvesti informaciją, susiejančią eLABa registruojamą dokumentą su mokslinių tyrimų, publikacijos arba disertacijos, kurių pagrindu parengtas dokumentas, duomenimis (dokumentų registravimo, redagavimo, išplėstinės peržiūros...
Informuojame, kad š. m. liepos 8 d. nuo 9 val. iki 12 val. bus atliekami eLABa taikomosios programinės įrangos atnaujinimo darbai – diegiama 1.24 versija eLABa ETD ir PDB posistemėms. Nurodytu metu prašytume nekelti duomenų į eLABa ETD ir PDB posistemes. Atsiprašome už nepatogumus.