Projektai

eLABa integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra

2012 m. gegužės 18 d. tarp Vilniaus universiteto ir Europos socialinio fondo agentūros pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis, kuria prasidėjo projektas „eLABa integralių paslaugų sukūrimas ir plėtra".

Projekto tikslas – patobulinti eLABa sukuriant ir plėtojant integralias vieningos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros paslaugas.

Projekto uždaviniai – atnaujinti programinę įrangą, reikalingą eLABa posistemių funkcionavimui ir integracijai, bei suorganizuoti darbuotojų mokymus.

Projektu bus sukurta vieninga, procesų nedubliuojanti, patogi ir lengvai administruojama ir prieinama Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinė sistema eLABa. Bus sukurta, patobulinta:

  • eLABa posistemių ir duomenų bazių tarpusavio sąveika ir sąsajos;
  • elektroninių objektų talpyklos posistemė;
  • PDB ir ETD dokumentų ir jų metaduomenų įvedimo ir įkėlimo į talpyklą modulis;
  • statistikos ir ataskaitų formavimo posistemės funkcijos, susijusios su PDB, ETD ir talpyklos statistinių duomenų išvedimu;
  • administravimo posistemės funkcijos, susijusios su PDB, ETD metaduomenų modulių ir talpyklos administravimu;
  • dokumentų sutapties nustatymo posistemė;
  • eLABa paieškos vartų funkcijos, susijusios su PDB, ETD, talpyklos, EPAS duomenų išvedimo ir peržiūros paslaugomis.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012 m. gegužės 18 d. – 2014 m. gegužės 18 d. (pratęstas)

Bendra projekto vertė: 1 995 569,70 Lt.

Veiksmų programa: VP1 Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Veiksmų programos prioritetas: VP1-2 Mokymasis visą gyvenimą
Veiksmų programos prioriteto priemonė: VP1-2.2-ŠMM-04-V Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas
Kvietimo numeris: 05
Projekto kodas: Nr. VP1-2.2-ŠMM-04-V-05-001