Atviroji prieiga

Į eLABa įkeltiems elektroniniams dokumentams skatiname nustatyti atvirosios prieigos sąlygas. Tokiu būdu ne tik galėsite be apribojimų skaityti daugiau naujausių viso teksto Lietuvos mokslo ir studijų darbų, o ir Jūsų darbas ar Jūsų institucijos darbai bus labiau matomi ir skaitomi.
 
Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms rekomenduojame instituciniu lygmeniu pasitvirtinti atvirosios prieigos nuostatus. Jei Jūsų institucija neturi patvirtintų atvirosios prieigos nuostatų, įkeliant į eLABa elektroninį dokumentą gali būti automatiškai sudaroma elektroninė ar rašytinė licencinė sutartis, kurioje apibrėžtos elektroninių dokumentų prieigos bei naudojimosi eLABa sistemoje sąlygos. Tam, kad galėtumėte suderinti su komerciniais leidėjais mokslo publikacijų įkėlimą ir atvirąją prieigą eLABa sistemoje, rekomenduojame pasirašyti priedus prie leidėjo licencinės sutarties. Visi šie dokumentai apibrėžia autoriaus teises teikti publikuojamą dokumentą atvirajaii prieigai. Šie dokumentai rengti konsultuojantis su teisininkais ir remiantis įvairių šalių pažangiausių mokslo ir studijų institucijų patirtimi. 
 
Paskutinis atnaujinimas 2020-01-12 16:09