eLABa talpykla

Ieškokite eLABa paieškos portale:

  • Lietuvos akademinėse bibliotekose saugomų dokumentų;
  • Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir studentų paskelbtų publikacijų;
  • Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tvirtinamų studijų baigiamųjų darbų, daktaro disertacijų ir jų santraukų, meno projektų tiriamųjų darbų (taip pat habilitacijos procedūrai teiktų mokslo darbų apžvalgų); 
  • Lietuvos mokslo ir studijų institucijų prenumeruojamų ar atvirosios prieigos duomenų bazių dokumentų. 

Pateikite ir tvarkykite eLABa talpykloje:

  • studijų baigiamuosius darbus, daktaro disertacijas ir jų santraukas, meno projektų tiriamuosius darbus;
  • mokslinių tyrimų pagrindu parengtas ir paskelbtas mokslo publikacijas (publikacijų klasifikatorius);
  • Lietuvos mokslo ir studijų sistemos dalyvių mokslinės veiklos rezultatus ir formuokite jų statistines bei sąrašines ataskaitas.

Ieškokite tik Jūsų institucijos ar bibliotekos informacijos išteklių: