Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (eLABa) palaiko ir prižiūri Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumas. 2010 m. kovo 26 d. buvo pasirašyta konsorciumo sutartis. Konsorciumas vykdo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-960 patvirtinto Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2017–2020 metų veiksmų plano (LITMIS2) veiklas, susijusias su informacinės sistemos eLABa palaikymu ir plėtra. Konsorciumo visuotinio narių susirinkimo pavedimų vykdymą organizuoja valdyba. Konsorciumo veiklų įgyvendinimu rūpinasi administruojanti institucija. Administruojančios institucijos funkcijas 2010–2015 m. vykdė Vilniaus universitetas, 2016–2017 m. – Vytauto Didžiojo universitetas. Nuo 2018 m. administruojančios institucijos funkcijas vykdo Kauno technologijos universitetas.


 

Donatas Kadžiulis
Pagrindinis eLABa administratorius
  Arūnas Stašionis
eLABa duomenų valdymo įgaliotinis
Vilniaus universiteto
Informacinių technologijų paslaugų centras
Saulėtekio al. 9, II jungiamieji rūmai, 201 kab., 10222 Vilnius
Tel. 8 672 31 113
El. p. donatas.kadziulis@itpc.vu.lt
  Vilniaus universiteto
Informacinių technologijų paslaugų centras
Saulėtekio al. 9, II jungiamieji rūmai, 10222 Vilnius
Tel. (8 5) 219 3003
El. p. arunas.stasionis@itpc.vu.lt

 
   
Viktoras Bulavas
eLABa saugos įgaliotinis
   
Vilniaus universiteto
Informacinių technologijų taikymo centras
Saulėtekio al. 9, JK2, 207 kab., 10222 Vilnius
Tel. (8 5) 236 6202
El. p. viktoras.bulavas@ittc.vu.lt
   

 

 

   

eLABa institucijos ir bibliotekų darbuotojų kontaktai

eLABa Informacinių technologijų grupė 
Tel. 8 610 45 127
El. p. labt-tc@library.lt
Konsorciumo darbo grupės

 

 

Paskutinis atnaujinimas 2024-03-15 09:30