Atsakingi už bibliotekų elektroninius katalogus

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos institucijų bibliotekų elektroniniai katalogai yra sukurti bibliotekinių sistemų Aleph ir Alma (gamintojas – kompanija Ex Libris, Izraelis) pagrindu.

Eil. Nr. Institucija Atsakingas už komplektavimą Atsakingas už katalogavimą Atsakingas už skaitytojų aptarnavimą
1 Alytaus kolegija Jurga Rybelytė
8 687 21 219
jurga.rybelyte@akolegija.lt
Jurga Rybelytė
8 687 21 219
jurga.rybelyte@akolegija.lt
Eimantė Kazlauskaitė
8 678 54 324
eimante.kazlauskaite@akolegija.lt
2 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Jolanta Krupavičienė
8 610 31 088
jolanta.krupaviciene@lka.lt
Ilona Astrauskienė
8 686 17 380
ilona.astrauskiene@lka.lt
Jolanta Krupavičienė
8 610 31 088
jolanta.krupaviciene@lka.lt
3 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Giedrė Skusevičienė
8 695 71 891
giedre.skuseviciene@ism.lt
Gytautė Martyna Sudeikytė
8 612 20 139
gytsud@ism.lt
Edvaldas Baltrūnas
8 675 66 369
edvbal@ism.lt
4 Kauno kolegija Violeta Gurskienė
violeta.gurskiene@go.kauko.lt
Aušrutė Juškevičienė
ausrute.juskeviciene@go.kauko.lt
Roma Karpienė
(8 37) 751 132
roma.karpiene@go.kauko.lt
4 Kauno kunigų seminarija Asta Petraitytė
(8 37) 322 475
astap@lcn.lt
Asta Petraitytė
(8 37) 322 475
astap@lcn.lt
Asta Petraitytė
(8 37) 322 475
astap@lcn.lt
5 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Edita Vaitkaitė
8 646 26 992
e.vaitkaite@kmaik.lt
Edita Vaitkaitė
8 646 26 992
e.vaitkaite@kmaik.lt
Edita Vaitkaitė
8 646 26 992
e.vaitkaite@kmaik.lt
6 Kauno technikos kolegija Dalia Treinienė
(8 37) 308 637
dalia.treiniene@edu.ktk.lt
Dalia Treinienė
(8 37) 308 637
dalia.treiniene@edu.ktk.lt
Dalia Treinienė
(8 37) 308 637
dalia.treiniene@edu.ktk.lt
7 Kauno technologijos universitetas Alina Andriuškevičienė
(8 37) 300 656
alina.andriuskeviciene@ktu.lt
Asta Čitavičienė
(8 37) 300 657
asta.citaviciene@ktu.lt
Alma Jančiūnienė
(8 37) 300 654
alma.janciuniene@ktu.lt
8 Kazimiero Simonavičiaus universitetas Toma Jakutytė
toma.jakutyte@ksu.lt
Toma Jakutytė
toma.jakutyte@ksu.lt
Toma Jakutytė
toma.jakutyte@ksu.lt
9 Klaipėdos universitetas Vilma Pipirienė
(8 46) 398 787
vilma.pipiriene@ku.lt
Vilma Pipirienė
(8 46) 398 787
vilma.pipiriene@ku.lt
Jurgita Senulienė
(8 46) 398 783
jurgita.senuliene@ku.lt
10 Klaipėdos valstybinė kolegija Reda Jonauskienė
8 602 79 705
r.jonauskiene@kvk.lt
Reda Jonauskienė
8 602 79 705
r.jonauskiene@kvk.lt
Reda Jonauskienė
8 602 79 705
r.jonauskiene@kvk.lt
11 Kolpingo kolegija Greta Vaitaitytė
8 672 44 748
biblioteka@kolpingokolegija.lt
Greta Vaitaitytė
8 672 44 748
biblioteka@kolpingokolegija.lt
Greta Vaitaitytė
8 672 44 748
biblioteka@kolpingokolegija.lt
12 Lietuvių kalbos institutas Ugnė Baronienė
(8 5) 263 7577
biblioteka@lki.lt
Ugnė Baronienė
(8 5) 263 7577
biblioteka@lki.lt
Ugnė Baronienė
(8 5) 263 7577
biblioteka@lki.lt
13 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Augustinas Vitėnas
8 612 04 518
augis@llti.lt
Augustinas Vitėnas
8 612 04 518
augis@llti.lt
Augustinas Vitėnas
8 612 04 518
augis@llti.lt
14 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Rūta Chrapačaitė
8 662 10 282
ruta.chrapacaite@lammc.lt
Rūta Chrapačaitė
8 662 10 282
ruta.chrapacaite@lammc.lt
Rūta Chrapačaitė
8 662 10 282
ruta.chrapacaite@lammc.lt
15 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla Rima Stasytienė
8 610 65 056
r.stasytiene@lajm.lt
Rima Stasytienė
8 610 65 056
r.stasytiene@lajm.lt
Rima Stasytienė
8 610 65 056
r.stasytiene@lajm.lt
16 Lietuvos istorijos institutas Dalia Dudzinskienė
(8 5) 262 6859
dalia.dudzinskiene@istorija.lt
Gabrielė Blikertaitė
(8 5) 262 6859
dalia.dudzinskiene@istorija.lt
Gabrielė Blikertaitė
(8 5) 262 6859
gabriele.blikertaite@istorija.lt
17 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Daiva Liudavičienė
8 611 45 497
daiva.liudaviciene@mab.lt
Rūta Smažinienė
8 618 31 261
ruta.smaziniene@mab.lt
Vilma Bilinskaitė
8 608 02 846
vilma.bilinskaite@mab.lt
18 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Daiva Stankevičienė
8 656 44389
daiva.stankeviciene@lmta.lt
Dangyra Žiliajevienė
8 611 40804
dangyra.ziliajeviene@lmta.lt
Daiva Stankevičienė
8 656 44389
daiva.stankeviciene@lmta.lt
19 Lietuvos sporto universitetas Edita Macijauskaitė
8 690 09 933
edita.macijauskaite@lsu.lt
Irena Straižienė
8 690 09 936
irena.straiziene@lsu.lt
Gintauta Malinauskienė
8 690 09 936
gintauta.malinauskiene@lsu.lt
20 Lietuvos verslo kolegija Vilma Pipirienė
8 674 15 882
biblioteka@ltvk.lt
Vilma Pipirienė
8 674 15 882
biblioteka@ltvk.lt
Vilma Pipirienė
8 674 15 882
biblioteka@ltvk.lt
21 Marijampolės kolegija Laima Vaičiūnienė
8 658 00 308
laima.vaiciuniene@mkolegija.lt
Laima Vaičiūnienė
8 658 00 308
laima.vaiciuniene@mkolegija.lt
Laima Vaičiūnienė
8 658 00 308
laima.vaiciuniene@mkolegija.lt
22 Mykolo Romerio universitetas Almonė Jakubčionienė
(8 5) 271 4724
jalmone@mruni.eu
Renata Venclovienė
(8 5) 271 4535
renatav@mruni.eu
Lilija Seniut
(8 5) 271 4599
senlilija@mruni.eu
23 Panevėžio kolegija Vilija Raubienė
8 618 09 070
vilija.raubiene@panko.lt
Laima Lapėnienė
8 618 47 395
laima.lapeniene@panko.lt
Audrutė Valerkienė
8 656 08 333
audrute.valerkiene@panko.lt
24 SMK Aukštoji mokykla Virginija Jonikienė
8 601 78 006
virginija.jonikiene@smk.lt
Virginija Jonikienė
8 601 78 006
virginija.jonikiene@smk.lt
Virginija Jonikienė
8 601 78 006
virginija.jonikiene@smk.lt
25 Šiaulių valstybinė kolegija Jolanta Navakauskytė
8 610 49 844
j.navakauskyte@svako.lt
Jolanta Navakauskytė
8 610 49 844
j.navakauskyte@svako.lt
Jolanta Navakauskytė
8 610 49 844
j.navakauskyte@svako.lt
26 Šv. Ignaco Lojolos kolegija Giedrė Kvedarienė
8 616 47 738
giedre.kvedariene@ilk.lt
Giedrė Kvedarienė
8 616 47 738
giedre.kvedariene@ilk.lt
Giedrė Kvedarienė
8 616 47 738
giedre.kvedariene@ilk.lt
27 Utenos kolegija Kristina Gogelienė
8 670 08 268
biblioteka@utenos-kolegija.lt
Kristina Gogelienė
8 670 08 268
biblioteka@utenos-kolegija.lt
Kristina Gogelienė
8 670 08 268
biblioteka@utenos-kolegija.lt
28 Vilniaus dailės akademija Nijolė Staknienė
(8 5) 210 5483
nijole.stakniene@vda.lt
Jolanta Stasiūnienė
(8 5) 210 5457
jolanta.stasiuniene@vda.lt
Dominyka Vaicvenaitė
(8 5) 210 5483
dominyka.vaicvenaite@vda.lt
29 Vilniaus dizaino kolegija Miglė Pieškuvienė
8 699 17 118
migle.pieskuviene@dizainokolegija.lt
Miglė Pieškuvienė
8 699 17 118
migle.pieskuviene@dizainokolegija.lt
Miglė Pieškuvienė
8 699 17 118
migle.pieskuviene@dizainokolegija.lt
30 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Skirmantė Anuškevičienė
(8 5) 274 4901
skirmante.anuskeviciene@vilniustech.lt
Skirmantė Anuškevičienė
(8 5) 274 4901
skirmante.anuskeviciene@vilniustech.lt
Danutė Zagrebnevienė
(8 5) 274 4900
danute.zagrebneviene@vilniustech.lt
31 Vilniaus kolegija Svajonė Mečkauskienė
8 686 04 416
s.meckauskiene@viko.lt
Svajonė Mečkauskienė
8 686 04 416
s.meckauskiene@viko.lt
 
32 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Vilija Lozovskienė
8 682 29 042
v.lozovskiene@vtdko.lt
Vilija Lozovskienė
8 682 29 042
v.lozovskiene@vtdko.lt
Vilija Lozovskienė
8 682 29 042
v.lozovskiene@vtdko.lt
33 Vilniaus universitetas Odeta Pakalnienė
(8 5) 268 7105
odeta.pakalniene@mb.vu.lt
Odeta Pakalnienė
(8 5) 268 7105
odeta.pakalniene@mb.vu.lt
Elona Varnauskienė
(8 5) 268 7105
elona.varnauskiene@mb.vu.lt
34 Vilniaus verslo kolegija Rita Želvytė
(8 5) 215 4884
rita@kolegija.lt
Rita Želvytė
(8 5) 215 4884
rita@kolegija.lt
Rita Želvytė
(8 5) 215 4884
rita@kolegija.lt

 

Visi aukščiau nurodyti už bibliotekų elektroninius katalogus atsakingi asmenys gauna informaciją per LABT-DG el. pašto grupę.