Paslaugos

Informacija rengiama

Bibliotekų elektroniniai katalogai

Daugumos Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos institucijų bibliotekų elektroniniai katalogai yra sukurti integruotos bibliotekinės sistemos Aleph (gamintojas – kompanija Ex Libris, Izraelis) pagrindu. Šiuo metu tokius bibliotekų elektroninius katalogus turi 34 eLABa institucijos: 11 universitetų, 17 kolegijų, 3 mokslo institutai, 1 mokslo institutų centras, 1 seminarija ir 1 valstybinės reikšmės biblioteka.

Statistika (bibliotekų darbuotojams).

Bibliotekos fondo bendrosios apskaitos knyga (bibliotekų darbuotojams).

Atsakingi bibliotekų darbuotojai

Virtualiosios bibliotekos

Statistika (bibliotekų darbuotojams).


Prenumeruojamos ir atvirosios prieigos duomenų bazės

Administravimas ir statistika (bibliotekų darbuotojams).


eLABa talpykla

eLABa talpykloje kaupiamos mokslo / meno publikacijų (PDB) ir studijų baigiamų darbų ir disertacijų (ETD) aprašai ir visateksčiai dokumentai.

Mokslo / meno publikacijų duomenų bazė

Lietuvos mokslo / meno publikacijų duomenų bazė kuriama nuo 2001 metų. Joje kaupiami Lietuvos akademinių institucijų ir jų narių mokslo / meno produkcijos rezultatai – išleistų publikacijų aprašai ir visateksčiai dokumentai.

Studijų baigiamųjų darbų ir disertacijų duomenų bazė

Lietuvos studijų baigiamųjų darbų ir disertacijų duomenų bazė kuriama nuo 2002 metų. Joje kaupiami Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų baigiamųjų darbų ir disertacijų aprašai ir visateksčiai dokumentai. Plačiau...


Standartų tekstų skaitymo paslauga

eLABa konsorciumą administruojanti institucija Kauno technologijos universitetas yra pasirašęs sutartį su Lietuvos standartizacijos departamentu dėl standartų tekstų elektroninių versijų skaitymo paslaugos eLABa institucijų nariams. Plačiau...