Paslaugos

Informacija rengiama

Bibliotekų elektroniniai katalogai

Virtualiosios bibliotekos

Prenumeruojamos ir atvirosios prieigos duomenų bazės

eLABa talpykla

eLABa talpykloje kaupiamos mokslo / meno publikacijų (PDB) ir studijų baigiamų darbų ir disertacijų (ETD) aprašai ir visateksčiai dokumentai.

Mokslo / meno publikacijų duomenų bazė

Lietuvos mokslo / meno publikacijų duomenų bazė kuriama nuo 2001 metų. Joje kaupiami Lietuvos akademinių institucijų ir jų narių mokslo / meno produkcijos rezultatai – išleistų publikacijų aprašai ir visateksčiai dokumentai.

Studijų baigiamųjų darbų ir disertacijų duomenų bazė

Lietuvos studijų baigiamųjų darbų ir disertacijų duomenų bazė kuriama nuo 2002 metų. Joje kaupiami Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų baigiamųjų darbų ir disertacijų aprašai ir visateksčiai dokumentai. Plačiau...

Standartų tekstų skaitymo paslauga

eLABa konsorciumą administruojanti institucija Kauno technologijos universitetas yra pasirašęs sutartį su Lietuvos standartizacijos departamentu dėl standartų tekstų elektroninių versijų skaitymo paslaugos eLABa institucijų nariams. Plačiau...