Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumas

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) konsorciumas – tai 46 Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, veikiančios jungtinės veiklos pagrindu.

2010 m. kovo 26 d. buvo pasirašyta eLABa konsorciumo sutartis. 2010 m. balandžio 9 d. įvyko pirmasis eLABa konsorciumo visuotinis narių susirinkimas. Tuo metu konsorciumą sudarė 31 Lietuvos mokslo ir studijų institucija.

eLABa konsorciumas buvo sudarytas siekiant efektyviau vykdyti 2007 m. balandžio 27 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-791 patvirtintos Lietuvos virtualaus universiteto 2007–2012 metų programos (LVU programa) uždavinį plėtoti integruotą Lietuvos mokslo ir studijų informacinę erdvę (vadinta Lietuvos akademinių bibliotekų tinklu – LABT) ir tęsia

veiklas, susijusias su informacinės sistemos eLABa palaikymu ir plėtra.

eLABa konsorciumo valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas ir jo pavedimų vykdymą organizuojanti valdyba. Valdybą sudaro 9 nariai (8 renkami visuotiniame narių susirinkime, 1 deleguojamas administruojančios institucijos). Visuotinis narių susirinkimas organizuojamas ne rečiau kaip du kartus per kalendorinius metus, valdybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kas 2 mėnesiai ir ne mažiau kaip 6 kartus per kalendorinius metus.

eLABa konsorciumo veiklų įgyvendinimu rūpinasi administruojanti institucija. Administruojančios institucijos funkcijas 2010–2015 metais vykdė Vilniaus universitetas, 2016–2017 metais – Vytauto Didžiojo universitetas, 2018–2023 metais – Kauno technologijos universitetas. Nuo 2024 metų administruojančios institucijos funkcijas vėl vykdo Vilniaus universitetas.

Paskutinis atnaujinimas 2024-04-12 09:02