Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumo administracija

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (eLABa) palaiko ir prižiūri Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumas. Konsorciumo visuotinio narių susirinkimo pavedimų vykdymą organizuoja valdyba. Konsorciumo veiklų įgyvendinimu rūpinasi administruojanti institucija.
 

Konsorciumo valdymas

Adriana Kviklienė
eLABa konsorciumo visuotinio narių susirinkimo pirmininkė
   
Department of Science
K. Donelaičio g. 73-424, 44249 Kaunas
Tel.: (8 37) 300 081, 8 612 17 160
El. p. adriana.kvikliene@ktu.lt
   

 
   
Žibutė Petrauskienė
eLABa konsorciumą administruojančios institucijos koordinatorė
  Alina Mikalonienė
eLABa konsorciumą administruojančios institucijos vadybininkė
Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3, 01122 Vilnius
Tel. (8 5) 219 5090
El. p. zibute.petrauskiene@mb.vu.lt
  Vilniaus universiteto biblioteka
Universiteto g. 3, 01122 Vilnius
Tel. (8 5) 219 5090

El. p. alina.mikaloniene@mb.vu.lt

 

Valdyba

Gintarė Tautkevičienė
eLABa konsorciumo valdybos pirmininkė
Kauno technologijos universiteto bibliotekos direktorė
   
Gedimino g. 50-202, 44239 Kaunas
Tel.: (8 37) 300 650, 8 610 48 934
El. p. gintare.tautkeviciene@ktu.lt
   

 
   
Ugnius Babinskas
Vilniaus universiteto Informacinių technologijų paslaugų centro projektų vadovas
  Kristina Blaževičienė
Vilniaus kolegijos bibliotekos vadovė
Tel. 8 606 59 649
El. p. ugnius.babinskas@itpc.vu.lt
  Tel. 8 603 77 848
El. p. k.blazeviciene@viko.lt

 
   
Rima Cicėnienė
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui
  Ingrida Kasperaitienė
Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekos direktorė
Tel. (8 5) 262 7929
El. p. rima.ciceniene@mab.lt
  Tel. (8 5) 274 5021
El. p. ingrida.kasperaitiene@vilniustech.lt

 
   
Dalia Kašinskienė
Klaipėdos universiteto bibliotekos direktorė
  Irena Krivienė
Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė
Tel. (8 46) 398 780
El. p. dalia.kasinskiene@ku.lt
  Tel. (8 5) 268 7102
El. p. irena.kriviene@mb.vu.lt

 
   
Saulius Kvedaravičius
Mykolo Romerio universiteto Informacinių technologijų centro direktorius
  Reda Marytė Tamelienė
Klaipėdos valstybinės kolegijos bibliotekos vadovė
Tel. 8 687 20 343
El. p. saulius.kved@mruni.eu
  Tel. 8 630 07 742
El. p. r.tameliene@kvk.lt

 
   
     
     

 

Konsorciumo nariai

Eil. Nr. Institucijos pavadinimas Institucijos el. pašto adresas Atstovas visuotiniame narių susirinkime Bibliotekos vadovas
1 Alytaus kolegija rastal@akolegija.lt Jolita Leonavičienė
(8 315) 65 014
jolita.leonaviciene@akolegija.lt
Jolita Leonavičienė
(8 315) 65 014
jolita.leonaviciene@akolegija.lt
2 Europos humanitarinis universitetas office@ehu.lt Gertrūda Gaidamavičiūtė
8 656 11 012
gertruda.gaidamaviciute@ehu.lt
Gertrūda Gaidamavičiūtė
8 656 11 012
gertruda.gaidamaviciute@ehu.lt
3 Gamtos tyrimų centras sekretoriatas@gamtc.lt Miglė Stančikaitė
8 650 97 315
migle.stancikaite@gamtc.lt
Audrė Trumpienė
8 610 18 185
audre.trumpiene@gamtc.lt
4 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija lka@mil.lt Daiva Kalvaitienė
8 706 84 678
daiva.kalvaitiene@lka.lt
Daiva Kalvaitienė
8 706 84 678
daiva.kalvaitiene@lka.lt
5 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas ism@ism.lt Giedrė Skusevičienė
8 695 71 891
giedre.skuseviciene@ism.lt
Giedrė Skusevičienė
8 695 71 891
giedre.skuseviciene@ism.lt
6 Kauno kolegija rastine@go.kauko.lt Lina Šarlauskienė
8 672 63 451
lina.sarlauskiene@go.kauko.lt
Lina Šarlauskienė
8 672 63 451
lina.sarlauskiene@go.kauko.lt
7 Kauno kunigų seminarija seminarija@kn.lcn.lt
(8 37) 322 475
biblioteka@kaunoseminarija.lt

(8 37) 322 475
biblioteka@kaunoseminarija.lt
8 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija info@kmaik.lt Zita Petraitytė
(8 37) 383 082
z.petraityte@kmaik.lt
Zita Petraitytė
(8 37) 383 082
z.petraityte@kmaik.lt
9 Kauno technikos kolegija ktk@edu.ktk.lt Džiuginta Baltrušienė
(8 37) 308 637
dziuginta.baltrusiene@edu.ktk.lt
Džiuginta Baltrušienė
(8 37) 308 637
dziuginta.baltrusiene@edu.ktk.lt
10 Kauno technologijos universitetas ktu@ktu.lt Gintarė Tautkevičienė
(8 37) 300 650|
gintare.tautkeviciene@ktu.lt
Gintarė Tautkevičienė
(8 37) 300 650|
gintare.tautkeviciene@ktu.lt
11 Kazimiero Simonavičiaus universitetas ksu@ksu.lt Neringa Balvočiūtė
8 658 63 975
neringa.balvociute@ksu.lt
Neringa Balvočiūtė
8 658 63 975
neringa.balvociute@ksu.lt
12 Klaipėdos universitetas klaipedos.universitetas@ku.lt Dalia Kašinskienė
(8 46) 398 780
dalia.kasinskiene@ku.lt
Dalia Kašinskienė
(8 46) 398 780
dalia.kasinskiene@ku.lt
13 Klaipėdos valstybinė kolegija office@kvk.lt Reda Tamelienė
8 630 07 742
r.tameliene@kvk.lt
Reda Tamelienė
8 630 07 742
r.tameliene@kvk.lt
14 Kolpingo kolegija info@kolpingokolegija.lt biblioteka@kolpingokolegija.lt biblioteka@kolpingokolegija.lt
15 LCC tarptautinis universitetas info@lcc.lt Jolanta Kaun
8 682 46 597
jkaun@lcc.lt
Jolanta Kaun
8 682 46 597
jkaun@lcc.lt
16 Lietuvių kalbos institutas lki@lki.lt Ugnė Baronienė
(8 5) 263 7577
biblioteka@lki.lt
Ugnė Baronienė
(8 5) 263 7577
biblioteka@lki.lt
17 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas direk@llti.lt Rūta Pleskačiauskienė
(8 5) 262 2592
rutai@llti.lt
Rūta Pleskačiauskienė
(8 5) 262 2592
rutai@llti.lt
18 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras lammc@lammc.lt Ada Alejūnaitė
(8 347) 37 752
ada.alejunaite@lammc.lt
Miškų institutas:
Vilija Mikšienė
(8 37) 547 221
vilija.miksiene@lammc.lt;
Sodininkystės ir daržininkystės institutas:
Giedrė Samuolienė
(8 37) 555 220
giedre.samuoliene@lammc.lt;
Žemdirbystės institutas:
Rūta Chrapačaitė
(8 347) 37 232
ruta.chrapacaite@lammc.lt
19 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla info@lajm.lt Rima Stasytienė
8 610 65 056
r.stasytiene@lajm.lt
Rima Stasytienė
8 610 65 056
r.stasytiene@lajm.lt
20 Lietuvos energetikos institutas rastine@lei.lt Zita Cvilikienė
(8 37) 401 828
zita.cvilikiene@lei.lt
Zita Cvilikienė
(8 37) 401 828
zita.cvilikiene@lei.lt
21 Lietuvos istorijos institutas istorija@istorija.lt Gabrielė Blikertaitė
(8 5) 262 6859
biblioteka@istorija.lt
Gabrielė Blikertaitė
(8 5) 262 6859
biblioteka@istorija.lt
22 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka biblioteka@mab.lt Sigitas Narbutas
(8 5) 262 9537
sigitas.narbutas@mab.lt
Sigitas Narbutas
(8 5) 262 9537
sigitas.narbutas@mab.lt
23 Lietuvos muzikos ir teatro akademija rektoratas@lmta.lt Daiva Mateikienė
(8 5) 262 2330
daiva.mateikiene@lmta.lt
Daiva Mateikienė
(8 5) 262 2330
daiva.mateikiene@lmta.lt
24 Lietuvos socialinių mokslų centras institutas@lstc.lt Sandra Krutulienė
(8 5) 211 3774
moksline.sekretore@lstc.lt
Sandra Krutulienė
(8 5) 211 3774
moksline.sekretore@lstc.lt
25 Lietuvos sporto universitetas lsu@lsu.lt Asta Zarauskienė
(8 37) 302 641
asta.zarauskiene@lsu.lt
Asta Zarauskienė
(8 37) 302 641
asta.zarauskiene@lsu.lt
26 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas rektoratas@lsmuni.lt Marija Jarašauskienė
(8 37) 396 041
marija.jarasauskiene@lsmuni.lt
Meilutė Kretavičienė
(8 37) 327 219
meile.kretaviciene@lsmuni.lt
27 Lietuvos verslo kolegija info@ltvk.lt Vilma Pipirienė
8 674 15 882
biblioteka@ltvk.lt
Vilma Pipirienė
8 674 15 882
biblioteka@ltvk.lt
28 Marijampolės kolegija direkcija@mkolegija.lt Laima Vaičiūnienė
8 658 00 308
laima.vaiciuniene@mkolegija.lt
Laima Vaičiūnienė
8 658 00 308
laima.vaiciuniene@mkolegija.lt
29 Mykolo Romerio universitetas roffice@mruni.eu  Nijolė Liatukienė
(8 5) 271 4518
nijoleliat@mruni.eu
Nijolė Liatukienė
(8 5) 271 4518
nijoleliat@mruni.eu
30 Panevėžio kolegija kolegija@panko.lt Vilija Raubienė
(8 45) 466 847
biblioteka@panko.lt
Vilija Raubienė
(8 45) 466 847
biblioteka@panko.lt
31 SMK Aukštoji mokykla info@smk.lt Virginija Jonikienė
8 601 78 006
virginija.jonikiene@smk.lt
Virginija Jonikienė
8 601 78 006
virginija.jonikiene@smk.lt
32 Šiaulių valstybinė kolegija administracija@svako.lt Jolanta Navakauskytė
8 610 49 844
j.navakauskyte@svako.lt
Jolanta Navakauskytė
8 610 49 844
j.navakauskyte@svako.lt
33 Šv. Ignaco Lojolos kolegija ilk@ilk.lt    
34 Utenos kolegija administracija@utenos-kolegija.lt Kristina Gogelienė
8 670 08 268
biblioteka@utenos-kolegija.lt
Kristina Gogelienė
8 670 08 268
biblioteka@utenos-kolegija.lt
35 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centas office@ftmc.lt  Janina Stankevič
(8 5) 264 8895
janina.stankevic@ftmc.lt
Janina Stankevič
(8 5) 264 8895
janina.stankevic@ftmc.lt
36 Vilniaus dailės akademija vda@vda.lt  Rūta Kuodienė
(8 5) 210 5465
ruta.kuodiene@vda.lt
Rūta Kuodienė
(8 5) 210 5465
ruta.kuodiene@vda.lt
37 Vilniaus dizaino kolegija vdk@dizainokolegija.lt Aušra Teleišė
8 699 17 118
biblioteka@dizainokolegija.lt
Aušra Teleišė
8 699 17 118
biblioteka@dizainokolegija.lt
38 Vilniaus Gedimino technikos universitetas vilniustech@vilniustech.lt Ingrida Kasperaitienė
(8 5) 274 4898
ingrida.kasperaitiene@vilniustech.lt
Ingrida Kasperaitienė
(8 5) 274 4898
ingrida.kasperaitiene@vilniustech.lt
39 Vilniaus kolegija viko@viko.lt Kristina Blaževičienė
(8 5) 219 1511
k.blazeviciene@viko.lt
Kristina Blaževičienė
(8 5) 219 1511
k.blazeviciene@viko.lt
40 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija info@vtdko.lt Vilija Lozovskienė
8 682 29 042
v.lozovskiene@vtdko.lt
Vilija Lozovskienė
8 682 29 042
v.lozovskiene@vtdko.lt
41 Vilniaus universitetas infor@cr.vu.lt Arūnas Stašionis
(8 5) 219 3003
arunas.stasionis@itpc.vu.lt
Irena Krivienė
(8 5) 268 7102
irena.kriviene@mb.vu.lt
42 Vilniaus verslo kolegija info@kolegija.lt Rita Želvytė
(8 5) 215 4884
rita@kolegija.lt
Rita Želvytė
(8 5) 215 4884
rita@kolegija.lt
43 Vytauto Didžiojo universitetas info@vdu.lt  Lina Bloveščiūnienė
(8 37) 327 860
lina.blovesciuniene@vdu.lt
Lina Bloveščiūnienė
(8 37) 327 860
lina.blovesciuniene@vdu.lt

 

Paskutinis atnaujinimas 2024-04-12 08:49