Įdiegta eLABa talpyklos 1.25 versija

2020 m. vasario 12 d. į gamybinę aplinką įdiegta nauja eLABa talpyklos 1.25 versija.

Realizuoti šie pokyčiai:

 • publikacijų duomenų importas iš OJS į eLABa;
 • pakeistos skyrelio „Dokumentai" pagal nutylėjimą rodomos srities parinkimo taisyklės;
 • galimybė įvesti naudotojų kitus vardus ir pavardes;
 • autorių paieškos rezultatų lentelės papildytos mokslinio laipsnio informacija;
 • patobulintas dokumentų antraščių kopijavimas iš šaltinio;
 • praplėstas autoriaus registruotų dubletų aptikimas;
 • išplėstas autoriaus indėlių ir autorinių lankų automatinis skaičiavimas;
 • perspėjimas apie negaliojančios gynimo komisijos priskyrimą;
 • pakoreguotos MARC21 formatu importuojamų įrašų „Aprašomo objekto" reikšmės;
 • 970 ir 971 laukų c polaukių pašalinimas iš MARCXML;
 • sudarytas identifikatorių šaltinių klasifikatorius;
 • pakeistas CC licencijų įvedimo funkcionalumas;
 • informavimas apie kitos institucijos sukurtą įrašą;
 • bendrų duomenų blokas papildytas „Aprašo patvirtinimo data";
 • išplėstas ataskaitos parametrų ir atrankos kriterijų „Laikotarpio tipas" pasirinkimas;
 • panaikinti klaidinantys pranešimai pereinant į kitą dokumento aprašo peržiūros formą;
 • eLABa talpykloje įvestų autorių tarptautinių identifikatorių perdavimas į paieškos sistemas;
 • atlikti kiti smulkūs pakeitimai ir klaidų ištaisymai.

Naujienos