Administratoriai institucijose

Eil. Nr. Institucija eLABa talpyklos administratorius Aleph sistemos administratorius
1 Alytaus kolegija Raimundas Dabrila
8 686 13 539
raimundas.dabrila@akolegija.lt
Jolita Leonavičienė
(8 315) 79 826
jolita.leonaviciene@akolegija.lt
2 Europos humanitarinis universitetas Gertrūda Gaidamavičiūtė
8 656 11 012
gertruda.gaidamaviciute@ehu.lt
3 Gamtos tyrimų centras Miglė Stančikaitė
(8 5) 272 9933
migle.stancikaite@gamtc.lt
4 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Lina Andrulė
8 706 84 542
lina.andrule@mil.lt
Jolanta Krupavičienė
(8 5) 273 5549
jolanta.krupaviciene@lka.lt
5 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Edvaldas Baltrūnas
8 675 66 369
edvbal@ism.lt
Edvaldas Baltrūnas
8 675 66 369
edvbal@ism.lt
6 Kauno kolegija Giedrius Kandzežauskas
(8 37) 281 276 
giedrius.kandzezauskas@go.kauko.lt
7 Kauno kunigų seminarija Kazimieras Danilevičius
kazidani@gmail.com
8 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Zita Petraitytė
(8 37) 383 082
z.petraityte@kmaik.lt
Zita Petraitytė
(8 37) 383 082
z.petraityte@kmaik.lt
9 Kauno technikos kolegija Artūras Meškauskas
(8 37) 308 623
arturas.meskauskas@edu.ktk.lt
Artūras Meškauskas
(8 37) 308 623
arturas.meskauskas@edu.ktk.lt
10 Kauno technologijos universitetas Linas Salelionis
8 686 50 236
linas.salelionis@ktu.lt
Linas Salelionis
8 686 50 236
linas.salelionis@ktu.lt
11 Kazimiero Simonavičiaus universitetas Neringa Balvočiūtė
8 658 63 975
neringa.balvociute@ksu.lt
Neringa Balvočiūtė
8 658 63 975
neringa.balvociute@ksu.lt
12 Klaipėdos universitetas Martynas Astrauskas
(8 46) 398 884
martynas.astrauskas@ku.lt
Dalia Kašinskienė
(8 46) 39 8780
dalia.kasinskiene@ku.lt
13 Klaipėdos valstybinė kolegija Inesa Sereikaitė
8 655 11 803
i.sereikaite@kvk.lt
Inesa Sereikaitė
8 655 11 803
i.sereikaite@kvk.lt
14 Kolpingo kolegija Juozas Stočkus
(8 37) 220 030
admin@kolpingokolegija.lt
Juozas Stočkus
(8 37) 220 030
admin@kolpingokolegija.lt
15 LCC tarptautinis universitetas  
16 Lietuvių kalbos institutas Ugnė Baronienė
(8 5) 263 7577
biblioteka@lki.lt
Ugnė Baronienė
(8 5) 263 7577
biblioteka@lki.lt
17 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Ieva Mažunaitytė
(8 5) 262 2592
mazunaityte@llti.lt
Rūta Pleskačiauskienė
rutai@llti.lt
18 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Rūta Chrapačaitė
8 662 10 282
ruta.chrapacaite@lammc.lt
Rūta Chrapačaitė
8 662 10 282
ruta.chrapacaite@lammc.lt
19 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla Vytautas Jocaitis
(8 46) 397 315

v.jocaitis@lajm.lt
Rima Stasytienė
8 610 65 056
r.stasytiene@lajm.lt
20 Lietuvos energetikos institutas Zita Cvilikienė
(8 37) 401 828
zita.cvilikiene@lei.lt
21 Lietuvos istorijos institutas Gabrielė Blikertaitė
8  608 96 149
gabriele.blikertaite@istorija.lt
Dalia Dudzinskienė
(8 5) 262 6859
dalia.dudzinskiene@istorija.lt
22 Lietuvos kultūros tyrimų institutas Birutė Valeckienė
8 618 86 385
bhnbirute@gmail.com
23 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Ramutė Grabauskienė
8 698 41 020
ramute.grabauskiene@mab.lt
Ramutė Grabauskienė
8 698 41 020
ramute.grabauskiene@mab.lt
24 Lietuvos muzikos ir teatro akademija
Daiva Mateikienė
(8 5) 262 2330
Daiva Mateikienė
(8 5) 262 2330
25 Lietuvos socialinių mokslų centras Sandra Krutulienė
(8 5) 210 2071
moksline.sekretore@lstc.lt
26 Lietuvos sporto universitetas Renardas Gruodis
(8 37) 302 648
renardas.gruodis@lsu.lt
Renardas Gruodis
(8 37) 302 648
renardas.gruodis@lsu.lt
27 Lietuvos verslo kolegija Vilma Pipirienė
8 674 15 882
biblioteka@ltvk.lt
Vilma Pipirienė
8 674 15 882
biblioteka@ltvk.lt
28 Marijampolės kolegija Artūras Lazauskas
8 652 10 141
arturas.lazauskas@mkolegija.lt
Artūras Lazauskas
8 652 10 141
arturas.lazauskas@mkolegija.lt
29 Mykolo Romerio universitetas Egidijus Baltrušaitis
(8 5) 271 4720
baltegid@mruni.eu
Egidijus Baltrušaitis
(8 5) 271 4720
baltegid@mruni.eu
30 Nacionalinė švietimo agentūra Raimundas Lenartavičius
(8 5) 210 2046
raimundas.lenartavicius@nec.lt
31 Nacionalinis vėžio institutas Darijus Sokolovas
(8 5) 219 0915
darijus.sokolovas@nvi.lt
32 Panevėžio kolegija Darius Paipelis
8 626 49 833
darius.paipelis@panko.lt
Darius Paipelis
8 626 49 833
darius.paipelis@panko.lt
33 SMK Aukštoji mokykla Rimantas Intas
(8 46) 433 478
it@smk.lt
Rimantas Intas
(8 46) 433 478
it@smk.lt
34 Šiaulių valstybinė kolegija Jolanta Navakauskytė
8 610 49 844
j.navakauskyte@svako.lt
Jolanta Navakauskytė
8 610 49 844
j.navakauskyte@svako.lt
35 Šv. Ignaco Lojolos kolegija   Evaldas Vėlius
8 601 13 941
evaldas.velius@ilk.lt
36 Utenos kolegija Paulius Šakalis
8 678 16 647
sakalis@ukolegija.lt
Mantas Mikulėnas
8 603 96 811
mantas@utenos-kolegija.lt
37 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas
Fizinių ir technologijos mokslų centas
Birutė Ginsevičiūtė
(8 5) 261 9802
birute.ginseviciute@ftmc.lt
38 Vilniaus dailės akademija Jurij Pozlevič
8 670 08 183
jurij.pozlevic@vda.lt
Jurij Pozlevič
8 670 08 183
jurij.pozlevic@vda.lt
39 Vilniaus dizaino kolegija   Aušra Teleišė
8 699 17 118
biblioteka@dizainokolegija.lt
40 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Ona Juršaitė
(8 5) 274 4903
ona.jursaite@vilniustech.lt
Viktor Pozlevič
(8 5) 251 2254
viktor.pozlevic@vilniustech.lt
41 Vilniaus kolegija Miglė Kulbytė
(8 5) 219 1620
biblioit@viko.lt
Miglė Kulbytė
(8 5) 219 1620
biblioit@viko.lt
42 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Valdas Baltrušaitis
v.baltrusaitis@vtdko.lt
Valdas Baltrušaitis
v.baltrusaitis@vtdko.lt
43 Vilniaus universitetas Julius Grybinas
julius.grybinas@itpc.vu.lt
Egidija Cimbolaitienė
(8 5) 219 5056
egidija.cimbolaitiene@mb.vu.lt
44 Vilniaus verslo kolegija Rita Želvytė
8 675 21 404
rita@kolegija.lt
Rita Želvytė
8 675 21 404
rita@kolegija.lt

 

Paskutinis atnaujinimas 2024-03-12 04:55