Bendradarbiavimas

 

LITMIS programa

eLABa palaikymas ir plėtra įgyvendinama pagal 2012 m. gruodžio 12 d. LR ŠMM ministro įsakymu patvirtintą Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2013–2015 metų programą (sutrumpintai – LITMIS). LITMIS programos tikslas – taikant šiuolaikines informacines technologijas ir nacionalinio lygmens valdymą, sudaryti kokybiškas sąlygas dinamiškai visuomenei įgyti, taikyti ir tobulinti žinias ir kompetencijas. LITMIS programoje vienu pagrindinių uždavinių keliamas eLABa plėtojimas atvirajai prieigai realizuoti. Daugiau...

 

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija (LMBA) buvo įkurta 2001 m. gruodžio 4 d. Steigėjai – 23 bibliotekos ir biblioteka turinčios institucijos. Šiuo metu asociacijoje yra 54 nariai. Pagrindinė veikla – elektroninių duomenų bazių prenumerata. Daugiau...

 

Švietimo informacinių technologijų centras

Švietimo informacinių technologijų centras (ITC) - švietimo įstaiga, viešasis juridinis asmuo, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra LR Švietimo ir mokslo ministerija. Veiklos pradžia – 1990 m. spalio 31 d. Pagrindinė veikla – diegia, plėtoja, administruoja švietimo duomenų bazes, registrus, informacines sistemas, koordinuoja jų naudojimą ir kt. Daugiau...

 

OpenAIREAtvirosios prieigos infrastruktūra mokslui Europoje      

Tai Europos Komisijos finansuojamas projektas, kurio metu kuriama platforma atvirosios prieigos prie mokslo produkcijų idėjai palaikyti ir įgyvendinti. Projektas pradėtas įgyvendinti 2009 m. gruodžio 1 d. eLABa mokslo publikacijos yra paieškomos per OpenAIRE. Daugiau...

 

Duomenų bazė „Lituanistika"

Duomenų bazę „Lituanistika" nuo 2006 metų rengia Lietuvos mokslo taryba bendradarbiaudama su Lietuvos mokslo institucijomis ir bibliotekomis. Duomenų bazėje pateikiami humanitarinių ir socialinių mokslų kūriniai, kurių tyrimo objektas – Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Duomenų bazei naudojama eLABa techninė ir programinė infrastruktūra. Daugiau...

 

Paskutinis atnaujinimas 2017-09-05 11:25