Kiti atsakingi asmenys institucijose

Eil. Nr. Institucija eLABa duomenų įgaliotinis eLABa saugos įgaliotinis
1 Alytaus kolegija Ernestas Veniukevičius
8 687 80 571
ernestas.veniukevicius@akolegija.lt
Ernestas Veniukevičius
8 687 80 571
ernestas.veniukevicius@akolegija.lt
2 Europos humanitarinis universitetas Gertrūda Gaidamavičiūtė
8 656 11 012
gertruda.gaidamaviciute@ehu.lt
Oksana Vankova
8 656 30 715
oksana.vankova@ehu.lt
3 Gamtos tyrimų centras  
Miglė Stančikaitė
(8 5) 272 9933
4 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Ieva Adomėlytė
8 706 76 173
publikacijos@lka.lt
Rita Lapienienė
8 706 24 179
rita.lapieniene@lka.lt
5 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Giedrė Skusevičienė
8 695 71 891 
giedre.skuseviciene@ism.lt
Edvaldas Baltrūnas
8 675 66 369
edvbal@ism.lt
6 Kauno kolegija Giedrius Kandzežauskas
(8 37) 281 276
giedrius.kandzezauskas@go.kauko.lt
Dominykas Baltrušaitis
dominykas.baltrusaitis@go.kauko.lt
7 Kauno kunigų seminarija
8 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija    
9 Kauno technikos kolegija Džiuginta Baltrušienė
(8 37) 308 637
dziuginta.baltrusiene@edu.ktk.lt
Skirmantas Adomavičius
(8 37) 308 623
dziuginta.baltrusiene@edu.ktk.lt
10 Kauno technologijos universitetas Gintarė Tautkevičienė
(8 37) 300 650
gintare.tautkeviciene@ktu.lt
Antanas Štreimikis
8 698 75 791
antanas.streimikis@ktu.lt
11 Kazimiero Simonavičiaus universitetas Neringa Balvočiūtė
8 658 63 975
neringa.balvociute@ksu.lt
Neringa Balvočiūtė
8 658 63 975
neringa.balvociute@ksu.lt
12 Klaipėdos universitetas Rita Vaičekauskaitė
(8 46) 39 8910
rita.vaicekauskaite@ku.lt
Dalia Baziukė
(8 46) 39 8829
dalia.baziuke@ku.lt
13 Klaipėdos valstybinė kolegija Ernestas Galdikas
8 630 07 706
e.galdikas@kvk.lt
Ernestas Galdikas
8 630 07 706
e.galdikas@kvk.lt
14 Kolpingo kolegija biblioteka@kolpingokolegija.lt biblioteka@kolpingokolegija.lt
15 LCC tarptautinis universitetas    
16 Lietuvių kalbos institutas Aurelija Tamulionienė
(8 5) 234 7194
aurelija.tamulioniene@lki.lt
Marius Glebus
(8 5) 234 6058
marius.glebus@lki.lt
17 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas    
18 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Vilija Mikšienė
(8 37) 547 221
vilija.miksiene@lammc.lt
Ardas Kavaliauskas
8 614 49 748
ardas.kavaliauskas@lammc.lt
19 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla Rima Stasytienė
8 610 65 056
r.stasytiene@lajm.lt
Vytautas Jocaitis
(8 46) 397 315
v.jocaitis@lajm.lt
20 Lietuvos energetikos institutas Rolandas Urbonas
(8 37) 401 832
rolandas.urbonas@lei.lt
Rolandas Urbonas
(8 37) 401 832
rolandas.urbonas@lei.lt
21 Lietuvos istorijos institutas Saulius Grybkauskas
8 605 79 127
saulius.grybkauskas@istorija.lt
Marius Adomaitis
8 656 61 443
22 Lietuvos kultūros tyrimų institutas Birutė Valeckienė
8 618 86 385
bhnbirute@gmail.com
Dainius Valeiša
8 688 18 273
dainius@lkti.lt
23 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Rima Cicėnienė
(8 5) 262 7929
rima.ciceniene@mab.lt
Ramutė Grabauskienė
8 698 41 020
ramute.grabauskiene@mab.lt
24 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Daiva Mateikienė
(8 5) 262 2330
daiva.mateikiene@lmta.lt
Karolis Grūnovas
(8 5) 261 0028
karolis.grunovas@lmta.lt
25 Lietuvos socialinių mokslų centras Sandra Krutulienė
(8 5) 210 2071
moksline.sekretore@lstc.lt
Rimantas Junevičius
8 671 00 822
rimantas.junevicius@lstc.lt
26 Lietuvos sporto universitetas Asta Zarauskienė
(8 37) 302 641
asta.zarauskiene@lsu.lt
Renardas Gruodis
(8 37) 302 648
renardas.gruodis@lsu.lt
27 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Daiva Jurkšaitienė
(8 37) 327 221
daiva.jurksaitiene@lsmuni.lt
Daiva Jurkšaitienė
(8 37) 327 221
daiva.jurksaitiene@lsmuni.lt
28 Lietuvos verslo kolegija Angelė Lileikienė
(8 46) 311 099
angele.lileikiene@ltvk.lt
Vilma Pipirienė
8 674 15 882
biblioteka@ltvk.lt
29 Marijampolės kolegija Janina Alenskienė
8 616 32317
janina.alenskiene@mkolegija.lt
Artūras Lazauskas
8 652 10 141
arturas.lazauskas@mkolegija.lt
30 Mykolo Romerio universitetas Almonė Jakubčionienė
(8 5) 271 4724
jalmone@mruni.eu
Karolina Urmonaitė
(8 5) 271 4466
dap@mruni.eu
31 Nacionalinė švietimo agentūra Nijolė Ivonienė
(8 5) 210 2044
nijole.ivoniene@nec.lt
Mindaugas Siliūnas
(8 5) 275 6180
mindaugas.siliunas@nec.lt
32 Nacionalinis vėžio institutas Rita Karpičiūtė
(8 5) 219 0960
rita.karpiciute@nvi.lt
Darijus Sokolovas
(8 5) 219 0915
darijus.sokolovas@nvi.lt
33 Panevėžio kolegija Vilija Riaubienė
(8 45) 466 847
biblioteka@panko.lt
Edgaras Sriubas
8 679 11 135
edgaras.sriubas@panko.lt
34 SMK Aukštoji mokykla Virginija Jonikienė
8 601 78 006
virginija.jonikiene@smk.lt
Rimantas Intas
(8 46) 433 478
it@smk.lt
35 Šiaulių valstybinė kolegija Vitas Marozas
(8 41) 433 793
v.marozas@svako.lt
Vitas Marozas
(8 41) 433 793
v.marozas@svako.lt
36 Šv. Ignaco Lojolos kolegija Evaldas Vėlius
8 601 13 941
evaldas.velius@ilk.lt
Evaldas Vėlius
8 601 13 941
evaldas.velius@ilk.lt
37 Utenos kolegija Juozas Urbanavičius
8 699 60 021
ujuozas@utenos-kolegija.lt
Paulius Šakalis
8 678 16 647
mantas@utenos-kolegija.lt
38 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas
Fizinių ir technologijos mokslų centas
Kristina Plauškaitė-Šukienė
(8 5) 264 1954
kristina.plauskaite@ftmc.lt
Kęstutis Senuta
(8 5) 266 1640
kestutis.senuta@ftmc.lt
39 Vilniaus dailės akademija Rūta Kuodienė
(8 5) 210 5465
ruta.kuodiene@vda.lt
Jurij Pozlevič
8 670 08 183
jurij.pozlevic@vda.lt
40 Vilniaus dizaino kolegija Aušra Teleišė
8 699 17 118
biblioteka@dizainokolegija.lt
Aldis Fledžinskas
8 650 45 559
aldislt@gmail.com
41 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Ingrida Kasperaitienė
(8 5) 274 5021
ingrida.kasperaitiene@vilniustech.lt
Paulius Nomgaudas
8 640 12 005
paulius.nomgaudas@vilniustech.lt
42 Vilniaus kolegija Kristina Blaževičienė
(8 5) 219 1511
biblioteka@viko.lt
Sigitas Kulbis
(8 5) 219 1620
s.kulbis@viko.lt
43 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Agnė Naujokaitė
(8 5) 230 2016
a.naujokaite@vtdko.lt
Agnė Naujokaitė
(8 5) 230 2016
a.naujokaite@vtdko.lt
44 Vilniaus universitetas Arūnas Stašionis
(8 5) 219 3003
arunas.stasionis@itpc.vu.lt
Viktoras Bulavas
(8 5) 236 6202
viktoras.bulavas@ittc.vu.lt
45 Vilniaus verslo kolegija Rita Želvytė
(8 5) 215 4884
rita@kolegija.lt
Rita Želvytė
(8 5) 215 4884
rita@kolegija.lt
46 Vytauto Didžiojo universitetas Daiva Martinkienė
(8 37) 752 354
daiva.martinkiene@vdu.lt
Nerijus Bakas
8 630 94 236