Kiti atsakingi asmenys institucijose

Pagal Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos (eLABa) nuostatus ir kitus teisės aktus kiekvienas eLABa tvarkytojas turi institucijos vadovo paskirtą eLABa duomenų įgaliotinį ir eLABa saugos įgaliotinį.

Eil. Nr. Institucija eLABa duomenų įgaliotinis eLABa saugos įgaliotinis
1 Alytaus kolegija Raimundas Dabrila
8 686 13 539
raimundas.dabrila@akolegija.lt
Raimundas Dabrila
8 686 13 539
raimundas.dabrila@akolegija.lt
2 Europos humanitarinis universitetas Gertrūda Gaidamavičiūtė
8 656 11 012
gertruda.gaidamaviciute@ehu.lt
Oksana Zlotnikova
8 656 30 715
oksana.zlotnikova@ehu.lt
3 Gamtos tyrimų centras  
Miglė Stančikaitė
(8 5) 272 9933
4 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Ieva Adomėlytė
8 706 76 173
publikacijos@lka.lt
Rita Lapienienė
8 706 24 179
rita.lapieniene@lka.lt
5 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Giedrė Skusevičienė
8 695 71 891 
giedre.skuseviciene@ism.lt
Edvaldas Baltrūnas
8 675 66 369
edvbal@ism.lt
6 Kauno kolegija Dominykas Baltrušaitis
dominykas.baltrusaitis@go.kauko.lt
Dominykas Baltrušaitis
dominykas.baltrusaitis@go.kauko.lt
7 Kauno kunigų seminarija    
8 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija    
9 Kauno technikos kolegija Džiuginta Baltrušienė
(8 37) 308 637
dziuginta.baltrusiene@edu.ktk.lt
Skirmantas Adomavičius
(8 37) 308 623
dziuginta.baltrusiene@edu.ktk.lt
10 Kauno technologijos universitetas Gintarė Tautkevičienė
(8 37) 300 650
gintare.tautkeviciene@ktu.lt
Antanas Štreimikis
8 698 75 791
antanas.streimikis@ktu.lt
11 Kazimiero Simonavičiaus universitetas Edgaras Rudko
admin@ksu.lt
Edgaras Rudko
admin@ksu.lt
12 Klaipėdos universitetas Rita Vaičekauskaitė
(8 46) 39 8910
rita.vaicekauskaite@ku.lt
Dalia Baziukė
(8 46) 39 8829
dalia.baziuke@ku.lt
13 Klaipėdos valstybinė kolegija Ernestas Galdikas
8 630 07 706
e.galdikas@kvk.lt
Ernestas Galdikas
8 630 07 706
e.galdikas@kvk.lt
14 Kolpingo kolegija  
15 LCC tarptautinis universitetas    
16 Lietuvių kalbos institutas Aurelija Tamulionienė
(8 5) 234 7194
aurelija.tamulioniene@lki.lt
Marius Glebus
(8 5) 234 6058
marius.glebus@lki.lt
17 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas    
18 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras   Ardas Kavaliauskas
8 614 49 748
ardas.kavaliauskas@lammc.lt
19 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla Rima Stasytienė
8 610 65 056
r.stasytiene@lajm.lt
Vytautas Jocaitis
(8 46) 397 315
v.jocaitis@lajm.lt
20 Lietuvos energetikos institutas Rolandas Urbonas
(8 37) 401 832
rolandas.urbonas@lei.lt
Rolandas Urbonas
(8 37) 401 832
rolandas.urbonas@lei.lt
21 Lietuvos istorijos institutas Saulius Grybkauskas
saulius.grybkauskas@gmail.com
Elena Pranckėnaitė
elena.pranckenaite@gmail.com
22 Lietuvos kultūros tyrimų institutas Birutė Valeckienė
8 618 86 385
birute.valeckiene@lkti.lt
Dainius Valeiša
8 688 18 273
dainius.valeisa@lkti.lt
23 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Rima Cicėnienė
(8 5) 262 7929
rima.ciceniene@mab.lt
Ramutė Grabauskienė
8 618 32 472
ramute.grabauskiene@mab.lt
24 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Daiva Mateikienė
(8 5) 262 2330
daiva.mateikiene@lmta.lt
Karolis Grūnovas
(8 5) 261 0028
karolis.grunovas@lmta.lt
25 Lietuvos socialinių mokslų centras Sandra Krutulienė
(8 5) 210 2071
moksline.sekretore@lstc.lt
Rimantas Junevičius
8 671 00 822
rimantas.junevicius@lstc.lt
26 Lietuvos sporto universitetas Asta Zarauskienė
8 690 09 930
asta.zarauskiene@lsu.lt
Renardas Gruodis
8 690 09 882
renardas.gruodis@lsu.lt
27 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Daiva Jurkšaitienė
(8 37) 327 221
daiva.jurksaitiene@lsmuni.lt
Daiva Jurkšaitienė
(8 37) 327 221
daiva.jurksaitiene@lsmuni.lt
28 Lietuvos verslo kolegija Angelė Lileikienė
(8 46) 311 099
angele.lileikiene@ltvk.lt
Vilma Pipirienė
8 674 15 882
biblioteka@ltvk.lt
29 Marijampolės kolegija Janina Alenskienė
8 616 32317
janina.alenskiene@mkolegija.lt
 
30 Mykolo Romerio universitetas Almonė Jakubčionienė
(8 5) 271 4724
jalmone@mruni.eu
Karolina Urmonaitė
(8 5) 271 4466
dap@mruni.eu
31 Nacionalinė švietimo agentūra Nijolė Ivonienė
(8 5) 210 2044
nijole.ivoniene@nec.lt
Mindaugas Siliūnas
(8 5) 275 6180
mindaugas.siliunas@nec.lt
32 Nacionalinis vėžio institutas Rita Karpičiūtė
(8 5) 219 0960
rita.karpiciute@nvi.lt
Darijus Sokolovas
(8 5) 219 0930
darijus.sokolovas@nvi.lt
33 Panevėžio kolegija Vilija Raubienė
(8 45) 466 847
biblioteka@panko.lt
Edgaras Sriubas
8 679 11 135
edgaras.sriubas@panko.lt
34 SMK Aukštoji mokykla Virginija Jonikienė
8 601 78 006
virginija.jonikiene@smk.lt
Rimantas Intas
(8 46) 433 478
it@smk.lt
35 Šiaulių valstybinė kolegija Vitas Marozas
(8 41) 433 793
v.marozas@svako.lt
Vitas Marozas
(8 41) 433 793
v.marozas@svako.lt
36 Šv. Ignaco Lojolos kolegija Evaldas Vėlius
8 601 13 941
evaldas.velius@ilk.lt
Evaldas Vėlius
8 601 13 941
evaldas.velius@ilk.lt
37 Utenos kolegija Juozas Urbanavičius
8 699 60 021
ujuozas@utenos-kolegija.lt
Mantas Mikulėnas
8 603 96 811
mantas@utenos-kolegija.lt
38 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras Kristina Plauškaitė-Šukienė
(8 5) 266 1646
kristina.plauskaite@ftmc.lt
Ovidijus Alfonsas Žalys
8 671 65 967
ovidijus.zalys@ftmc.lt
39 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras Almantas Šiaurys
(8 5) 262 9485
almantas.siaurys@imcentras.lt
Rokas Didžiapetris
8 675 44 929
rokas.didziapetris@imcentras.lt
40 Vilniaus dailės akademija Rūta Kuodienė
(8 5) 210 5465
ruta.kuodiene@vda.lt
Jurij Pozlevič
8 670 08 183
jurij.pozlevic@vda.lt
41 Vilniaus dizaino kolegija Miglė Pieškuvienė
8 699 17 118
migle.pieskuviene@dizainokolegija.lt
Alina Juškienė
8 650 45 709
personalas@dizainokolegija.lt
42 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Ingrida Kasperaitienė
(8 5) 274 5021
ingrida.kasperaitiene@vilniustech.lt
Justinas Rastenis
(8 5) 251 2333
justinas.rastenis@vilniustech.lt
43 Vilniaus kolegija Kristina Blaževičienė
(8 5) 219 1511
biblioteka@viko.lt
Sigitas Kulbis
(8 5) 219 1620
s.kulbis@viko.lt
44 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Valdas Baltrušaitis
8 658 68 749
v.baltrusaitis@vtdko.lt
Valdas Baltrušaitis
8 658 68 749
v.baltrusaitis@vtdko.lt
45 Vilniaus universitetas Arūnas Stašionis
(8 5) 219 3003
arunas.stasionis@itpc.vu.lt
Viktoras Bulavas
(8 5) 236 6202
viktoras.bulavas@ittc.vu.lt
46 Vilniaus verslo kolegija Rita Želvytė
(8 5) 215 4884
rita@kolegija.lt
Rita Želvytė
(8 5) 215 4884
rita@kolegija.lt
47 Vytauto Didžiojo universitetas Daiva Martinkienė
(8 37) 752 354
daiva.martinkiene@vdu.lt
Nerijus Bakas
8 630 94 236