Universitetų bibliotekų sistemų administratorių / bibliotekininkų darbo grupė

Eil. Nr. Institucija Vardas, pavardė El. pašto adresas Telefono Nr.
1 ASU Daiva Martinkienė daiva.martinkiene@asu.lt (8 37) 752 354
2 ISMVEU Edvaldas Baltrūnas edvbal@ism.lt 8 675 66 369
3 KSU      
4 KTU Vilija Dzingienė vilija.dzingiene@ktu.lt (8 37) 300 284, 8 698 83 195
5 KTU Linas Salelionis linas.salelionis@ktu.lt 8 686 50 236, 8 610 45 127
6 KU Dalia Kašinskienė dalia.kasinskiene@ku.lt (8 46) 398 782
7 KU Mantas Remesa mantas.remesa@ku.lt  
8 LEU Ramutė Grabauskienė ramute.grabauskiene@leu.lt (8 5) 279 0582, 8 698 41 020
9 LEU Jurij Pozlevič Jurij.Pozlevic@vda.lt 8 670 08 183
10 LKA Jūratė Kairienė jurate.kairiene.lka@gmail.com (8 5) 212 7581,  8 685 73 972
11 LMTA      
12 LSMU Antanas Gilaitis antanas.gilaitis@fc.lsmuni.lt 8 673 36 599
13 LSMU Daiva Jurkšaitienė daiva.jurksaitiene@lsmuni.lt (8 37) 327 221,  8 614 79 208
14 LSU Renardas Gruodis renardas.gruodis@lsu.lt (8 37) 302 648
15 LSU Edita Macijauskaitė edita.macijauskaite@lsu.lt (8 37) 302 641
16 MRU Egidijus Baltrušaitis baltegid@mruni.eu (8 5) 271 4720,  8 653 72 829
17 MRU Rolandas Gaidelis rolandas@mruni.eu (8 5) 271 4531,  8 686 13 543
18 ŠU      
19 VDA Jurij Pozlevič Jurij.Pozlevic@vda.lt (8 5) 210 5483
20 VDU Nerijus Bakas n.bakas@bibl.vdu.lt 8 630 94 236
21 VDU Linas Salelionis l.salelionis@bibl.vdu.lt 8 686 50 236
22 VGTU Viktor Pozlevič viktor.pozlevic@vgtu.lt (8 5) 251 2254
23 VU Egidija Cimbolaitienė egidija.cimbolaitiene@mb.vu.lt (8 5) 219 5056, 8 684 45 602
24 VU Daiva Keraitė Daiva.Keraite@ittc.vu.lt (8 5) 236 6202, (8 5) 268 7166
26 LABT TC labt-tc@library.lt 8 610 45 127