Klaida

Informacinė infrastruktūra mokslui ir studijoms

2013 m. gruodžio 12 d., Konferencijos pradžia 9.00 val.

Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre,

Saulėtekio al. 5, Vilnius

Konferencijos metu bus aptariamos informacinių infrastruktūrų mokslui ir studijoms plėtros prioritetinės kryptys, įvardijami esami Lietuvos informacinės infrastruktūros produktai bei paslaugos, pristatomi gerosios patirties atvejai, aptariami poreikiai ir jų išpildymo būdai. Mokslo ir studijų dalyviai bus kviečiami teikti klausimus ir siūlymus Lietuvos informacinės infrastruktūros kūrėjams. Konferencija organizuojama Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2013-2015 m. programos rėmuose.

Programa

8:30 - 9:00 Registracija
Strategija ir prioritetai. Moderuoja Irena Krivienė, Vilniaus universiteto bibliotekos generalinė direktorė, LABIIMSPP konsorciumo valdybos pirmininkė
9:00 Sveikinimo kalba.
Prof. Jūras Banys, Vilniaus universiteto rektorius
9:10 Informacinės infrastruktūros plėtros prioritetai.
Dr. Rimantas Vaitkus, švietimo ir mokslo viceministras, LITMIS tarybos pirmininkas
9:25 Lietuvos informacinės visuomenės plėtros prioritetai ir perspektyvos 2014-2020 m.
Ieva Žilionienė, Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus pavaduotoja
9:45 Open and Flexible Learning in European High Education.
Will Swann, EADTU prezidentas (EADTU – European Association of Distance Teaching Universities)
10:15 Research data management, interoperability of repositories and linking publications, research information and data: European perspective.
Iryna Kuchma, EIFL programų vadovė, COAR strateginio komiteto narė (EIFL – the Network of Electronic Information for Libraries; COAR – Confederation Of Open Access Repositories)
Kavos pertrauka
Produktai ir paslaugos: integracija, atvirumas, tarptautiškumas, kokybė, efektyvumas, modernumas. Moderuoja Vitalis Sapagovas, Kauno technologijos universitetas, LieMSIS PP konsorciumo valdybos pirmininkas
11:30 Perspektyvos mokslui ir studijoms Lietuvos akademinėje elektroninėje bibliotekoje eLABa.
Dr. Jūratė Kuprienė, Meilė Kretavičienė
11:45 MIDAS – nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas.
Prof. Gintautas Dzemyda
12:00 LieDM ir mokymosi infrastruktūros perspektyvos Lietuvoje.
Dr. Vaidotas Trinkūnas
12:15 LieMSIS/IMSIS: nauda, integralumas ir plėtra.
Dr. Arvydas Barila
12:30 Strateginiai plėtros prioritetai kuriant Karjeros valdymo informacinę sistemą.
Dr. Jolanta Vaičiūnaitė
12:45 Duomenys apie aukštąjį mokslą ŠVISe.
Dr. Vaino Brazdeikis
13:00 LITNET ir struktūrinių fondų projektai.
Aurelija Gefenienė (VU), Marijus Jurgutis (VU), Rimantas Kavaliūnas (KTU), Raimundas Tuminauskas (KTU).
13:15 Pietūs
Bendrų sprendimų galimybės ir bendradarbiavimo perspektyvos. Apskrito stalo diskusijos.
14:15 Salė A - Informacija mokslui ir studijoms – atvirumo problema ir numatomi sprendimai. Dalyviai: eLABa, MIDAS, LituanistikaDB, LiDA, OpenAIRE, UNESCO Atviros prieigos prie mokslinės informacijos ir tyrimų darbo grupės atstovai, DARIAH 
Moderatorius: Jūratė Kuprienė
14:15 Salė B - Duomenų integracija nacionalinėse ir tarpinstitucinėse informacinėse sistemose. Dalyviai: LieMSIS/IMSIS, KVIS, praktikoms skirtos IS, ŠVIS
Moderatorius: Vaino Brazdeikis
14:15 Salė C - Pažangūs technologiniai sprendimai studijų vykdyme ir organizavime. Dalyviai: Fortech, Fima, KTU, VGTU, ŠU, LieDM asociacija
Moderatorius: Vaidotas Trinkūnas
15:30 Kavos pertrauka
16:00 Diskusijų apibendrinimas. Moderuoja dr. Vaino Brazdeikis, Švietimo informacinių technologijų centro direktorius, LITMIS programos koordinatorius
16:30 – 18:00 Konferencijos uždarymas

Kontaktai

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į konsorciumo koordinatorę dr. Jūratę Kuprienę el. paštu jurate.kupriene@mb.vu.lt arba tel. (8 5) 219 5090