2018 m. kovo 28 d. į gamybinę aplinką įdiegta nauja eLABa ETD / PDB 1.22 versija. Realizuoti pokyčiai: Įdiegtas bibliografinio citavimo stilius pagal APA 6-tą redakciją; Autoriaus prieskyra papildyta požymiu „Verslo įstaiga (įmonė)".
Informuojame, kad š.m. kovo 28 d. nuo 19 val. iki 21 val. (planinės gamybinės profilaktikos metu) bus atliekami eLABa taikomosios programinės įrangos atnaujinimo darbai – diegiami eLABa ETD ir PDB posistemėms 1.22 versijos pokyčiai: Įdiegti eLABa bibliografinio citavimo stilių pagal APA 6-tą redakciją; Papildyti autoriaus prieskyras požymiu „Verslo įstaiga (įmonė)"....
Siūlome išbandyti Lietuvos virtualiosios bibliotekos ir institucinių virtualiųjų bibliotekų naująją Primo naudotojo sąsają lietuvių ir anglų kalbomis...
2017 m. gruodžio 19 d. į gamybinę aplinką įdiegta nauja eLABa ETD / PDB 1.21 versija.
Įdiegti pokyčiai palengvins ir supaprastins darbą su eLABa: patobulinta naudotojo sąsaja; dokumentų paieškos rezultatų pateikimas talpykloje; autorius matys visas savo publikacijas, nepriklausomai prie kurios institucijos eLABoje jis yra prisijungęs; studijų krypčių klasifikatorius įtrauktas į bakalaurų ir...
Informuojame, kad š. m. gruodžio 19 d. nuo 9 val. iki 12 val. bus atliekami eLABa taikomosios programinės įrangos atnaujinimo darbai – diegiama 1.21 versija eLABa ETD ir PDB posistemėms. Nurodytu metu prašytume nekelti duomenų į eLABa ETD ir PDB posistemes. Dėl duomenų atnaujinimo darbų galimi atskirų funkcijų (ataskaitų formavimas ir kt.) sutrikimai iki 20 val. Atsiprašome už nepatogumus.
2017 m. lapkričio 7 ir 9 dienomis organizuojami eLABa PDB ir ETD mokymai pradedantiesiems kolegijų naudotojams (bibliotekininkams). Lapkričio 7 d. mokymai vyks Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre, lapkričio 9 d. – Kauno kolegijos Bibliotekoje ir informacijos išteklių centre...
2017 m. kovo 7 d. eLABa konsorciumo valdybos posėdyje buvo pritarta, kad kiekvienai to pageidaujančiai eLABa institucijai būtų formuojamos su eLABa susijusių institucinių paslaugų (institucinės virtualiosios bibliotekos, institucinės talpyklos, veikiančios eLABa talpyklos pagrindu, Google Scholar ir OAI-PMH protokolų ir, jei reikės, kitų su eLABa susijusių institucinių paslaugų) nuorodos,...
2017 m. sausio 10 d. Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre vyks susitikimas su Ex Libris atstovais. Susitikimas skirtas aptarti įvairius iškilusius klausimus dėl bibliotekinės sistemos Alma įsigijimo ir pakeitimo vietoje dabar naudojamos bibliotekinės sistemos Aleph. Į susitikimą kviečiami bibliotekų vadovai ir su Aleph dirbantys bibliotekininkai...
2016 m. gruodžio 6–8 d. Kauno technologijos universitete organizuojami įvadiniai bibliotekinės sistemos Aleph mokymai, skirti bibliotekų darbuotojams, visiškai nedirbusiems arba ribotai dirbusiems su atitinkamais Aleph moduliais. Šiuose mokymuose bus supažindinta su bibliotekine sistema Aleph, išmokyta ja dirbti. Mokymus sudaro trys temos: komplektavimas, katalogavimas, skaitytojų aptarnavimas...
2016 m. lapkričio 24 d. Vilniaus universitete organizuojami eLABa mokymai pradedantiesiems eLABa ETD ir PDB naudotojams ir mokymai eLABa ETD ir PDB instituciniams administratoriams...