Seminaras „Išmanioji informacijos paieška“

Š. m. lapkričio 20 d. Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (Saulėtekio al. 5, Vilnius) vyks seminaras „Išmanioji informacijos paieška". Seminaras skirtas Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bibliotekininkams, informacijos specialistams, informacijos vadybininkams.

Šiame seminare paprastai ir suprantamai bus kalbama apie saityno paslaugas, semantinį saityną ir semantinio saityno paieškos sistemas, paieškos optimizavimo technologijas bei efektyvios informacijos paieškos naujoves.

Seminaro dalyviams bus padaloma seminaro medžiaga, dalyvavimo seminare pažyma.

Seminaro programa

Norint dalyvauti seminare, būtina registracija. Registracija vykdoma iki lapkričio 13 d. užpildant šią formą. Labai prašome registruotis po vieną ir neregistruoti viena registracija kelių savo kolegų. Registracijos patvirtinimas bus siunčiamas užsiregistravusiojo adresu. Dalyvavimas nemokamas. Dalyvių skaičius ribotas (iki 250).

Registracija

Seminaro pranešėjai

dr. Saulius MASKELIŪNAS yra mokslų daktaras (Informatikos specialybė, disertacijos tema „Žinių bazių struktūrizavimo metodas euristinio ir kokybinio samprotavimo sistemoms", 1996 m.), VU Matematikos ir informatikos instituto direktoriaus pavaduotojas ir Programų sistemų inžinerijos skyriaus mokslo darbuotojas; šiame institute dirba nuo 1984 m. Moksliniai interesai bei publikacijų temos: informacinės ir žiniomis grindžiamos sistemos: semantinis saitynas, mokslometrija, saityno paslaugos, ontologijų inžinerija, žinių valdymas ir organizacijų atmintys, darbų srautų automatizavimas, kokybinis samprotavimas, ekspertinės sistemos. Svarbūs projektai: UAB „Sekasoft" projekto „Vyriausybės administracinė informacinė sistema VADIS" sistemų analitikas; Carl Bro as (Danija) ir Aplinkos apsaugos politikos centro projektų „Europos Sąjungos Bendrosios vandens direktyvos perkėlimas ir Vandens išteklių valdymo Lietuvos nacionalinės strategijos kūrimas" ir „Europos Sąjungos Bendrosios vandens direktyvos įgyvendinimas Lietuvoje, pasitinkant 2006 m. terminus" sistemų analitikas; ES struktūrinių fondų projekto „Matematikos ir informatikos instituto mokslinių tyrimų ir doktorantūros studijų infrastruktūros plėtra" vadovas; EK finansuojamo UAB Europarama ir Žinių ekonomikos forumo projekto „Lietuvos informacinių ir komunikacinių technologijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros technologinis auditas" užduoties vadovas; VU projekto „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS)" ekspertas. Visuomeninės pareigos: Informatikos terminijos komisijos narys, Lietuvos kompiuterininkų sąjungos (LIKS) Tarybos pirmininkas, LIKS Intelektikos sekcijos vienas iš vadovų, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Kalbos technologijų pakomisės ir Žinių ekonomikos forumo narys.

Aleksandr IGUMENOV yra Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos instituto specialistas, projekto jaunesnysis mokslo darbuotojas; Lietuvos edukologijos instituto lektorius; Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokyklos lektorius. Dėstymo veikla informatikos srityje užsiima nuo 2007 m. Dvejus metus dėsto dalyką apie konteksto optimizavimą paieškos sistemoms, dabartiniu metu vienas iš vadovaujamų magistrantų ruošia darbą apie paieškos sistemas, jų optimizavimo technologijas ir šių technologijų pritaikymą lokaliame kompiuteryje. Moksliniai interesai bei publikacijų temos: optimizavimas, žaliosios ir energijos efektyvios kompiuterių technologijos, internetinės technologijos, paieškos sistemų optimizavimas; daugumos publikacijų tematika siejama su optimizavimu, žaliais skaičiavimais ir skaičiuojamais kompiuterių tinklais. Svarbūs projektai: Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamo Aukštųjų technologijų programos projekto ,,Globalus sudėtingų sistemų optimizavimas naudojant didelio našumo skaičiavimus ir grid technologijas" (2007–2009 m.) vykdytojas; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamo projekto ,,Lygiagrečių ir paskirstytų skaičiavimų ir e-paslaugų tinklo (LitGrid)" (2007 m. – dabar) vykdytojas; LMT finansuojamo mokslinių tyrimų projekto „Globaliojo optimizavimo algoritmai su simpleksiniais posričiais" (2008–2011 m.) vykdytojas; tarptautinio projekto „LearninGame" (2006–2008 m.) vykdytojas.

Seminaro organizatorius – Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros konsorciumas.

Jei bibliotekų darbuotojams reikia asmeninio kvietimo į mokymus, kreipkitės į Skirmantę Ivanauskaitę el. paštu skirmante.ivanauskaite@mb.vu.lt arba tel. (8 5) 219 5050.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į konsorciumo administruojančios institucijos koordinatorę dr. Jūratę Kuprienę el. paštu jurate.kupriene@mb.vu.lt arba tel. (8 5) 219 5090.


Naujienos