Seminaras „Duomenų bazė „Lituanistika“

 

Lietuvos mokslo taryba

2013 m. kovo 25 d. Lietuvos mokslo taryboje įvyko seminaras „Duomenų bazė „Lituanistika". Seminaro metu pristatyta atnaujinta duomenų bazė „Lituanistika", projekto vykdymo eigoje pasiekti rezultatai.

Renginio programa

 

Pranešimai
Duomenų bazė „Lituanistika"
prof. E. Butkus
Vaizdo įrašas    
Lituanistikos duomenų bazė ir humanitarinių socialinių mokslo darbų vertinimas
prof. R. Marcinkevičienė
Vaizdo įrašas    
Įpusėjus trečiajam projektui: siekiniai, rodikliai ir rezultatai
L. Bloveščiūnienė
Vaizdo įrašas    
Šešeri duomenų bazės metai: ko ieškome ir ką randame
N. Kolesinskienė
Vaizdo įrašas Pranešimo skaidrės Pranešimo santrauka
Lituanistikos duomenų bazės panaudojimas moksliniams tyrimams
J. Šinkūnienė
Vaizdo įrašas    
Lituanistikos duomenų bazės technologijos
L. Salelionis
Vaizdo įrašas Pranešimų skaidrės Pranešimo santrauka
Duomenų bazės el. objektų rengimas
N. Valytė
Vaizdo įrašas  
El. objektų saugojimas
A. Blažinskas
Vaizdo įrašas  
Viso teksto indeksavimas ir paieška
M. Muckus
Vaizdo įrašas  
Lituanistikos citavimo rodikliai ir ataskaitos
A. Kriščiūnas
Vaizdo įrašas  
Ekspertavimo technologinės naujovės
A. Štreimikis
Vaizdo įrašas  
Duomenų bazės vartotojų mokymai
R. Klusovskienė
Vaizdo įrašas    

Nuorodos

Duomenų bazės „Lituanistika" svetainė

Duomenų bazės „Lituanistika" virtuali biblioteka

Duomenų bazės „Lituanistika" publikacijų katalogas

Duomenų bazės „Lituanistika" citavimo posistemė

Lietuvos virtuali biblioteka


Apie duomenų bazę „Lituanistika"

Duomenų bazę „Lituanistika" nuo 2006 metų rengia Lietuvos mokslo taryba bendradarbiaudama su Lietuvos mokslo institucijomis ir bib­lio­te­ko­mis. Duomenų bazėje pateikiami humanitarinių ir socialinių mokslų kūriniai, kurių tyrimo objektas – Lietuvos valstybės, vi­suo­me­nės, kul­tū­ros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis.

Duomenų bazė „Lituanistika" kuriama pagal Europos struktūrinių fondų remiamus projektus. Nuo 2006 metų parengti trys projektai. Nors pa­grin­di­niai duomenų bazės tikslai ir rengimo principai lieka nepakitę, kiekviename projekte išskiriami skirtingi numatytų veiklų akcentai. Pir­ma­me projekte dėmesys buvo sutelktas į mokslinį duomenų bazės tikslų, uždavinių ir rengimo principų pagrindimą, informacinės sis­te­mos parinkimą ir įdiegimą, taip pat pradiniam duomenų bazė turiniui suformuoti. Antrame etape buvo susitelkta į tyrėjų gebėjimų stip­ri­ni­mą. Trečiame etape vykdoma duomenų bazės plėtotė, ypač tobulinama duomenų bazė, lituanistikos sklaida, integracija į kitas in­for­ma­ci­nes sis­te­mas, siekiama įteisinti duomenų bazę, vykdoma humanitarinių ir socialinių mokslų vartotojų apklausa, jų mokymai. Šiame etape numatyta atlikti 16 tūkst. kūrinių ekspertinį vertinimą, parengti ir/arba išversti 14 tūkst. publikacijų santraukų lietuvių ir/arba anglų kalbomis. Planuojama, jog pasibaigus šiam etapui iki 2014 m. rugsėjo mėn. lituanistikos duomenų bazėje bus daugiau kaip 40 tūkst. kūrinių.

Bazėje registruojami ir kaupiami humanitarinių ir socialinių mokslų kūriniai apie Lietuvoje ir pasaulyje atliekamus lituanistikos mokslinius tyrimus. Šiuo metu joje yra 32 tūkst. lituanistikos kūrinių, pateiktos jų santraukos lietuvių ir/arba anglų kalbomis. Reikšmingi kūriniai bazėje yra visateksčiai. Jų šiuo metu pateikta apie 16 tūkst., įdiegta tokių tekstų paieškos technologija.

Siekiant užtikrinti duomenų bazės įrašų mokslinę kokybę atliekamas kokybinis vertinimas: kūrinius vertina ekspertai, spręsdami, ar jie turi papildyti lituanistikos duomenų bazę.

Kasmet duomenų bazė pasipildo 4 tūkst. naujais lituanistikos kūriniais. Bazėje sukurtas citavimo indeksų formavimo mechanizmas, šiuo metu joje yra per 300 tūkst. citavimo įrašų.

Duomenų bazės „Lituanistika" svetainė    


Naujienos