Sausio 12-25 d. nebus galima registruoti PDB ir ETD dokumentų

I n f o r m u o j a m e, kad:

  1. Šiuo metu yra atliekami PDB ir ETD dokumentų (mokslo publikacijų, studijų baigiamųjų darbų) perkėlimo į naują eLABa darbai. 

  2. Naująja eLABa sistema ir naujomis PDB, ETD, EPAS (dokumentų sutapties nustatymo) posistemėmis Lietuvos mokslo ir studijų institucijos galės pradėti naudotis nuo 2015 m. sausio 26 d.

  3. Dėl naudotojų duomenų įkėlimo į eLABa informuosime institucijų administratorius atskirai.

 
P r a š o m e informuoti savo institucijos padalinius ir bibliotekas, kad:
  1. Vėliausiai iki šių metų gruodžio 31 d. turi būti užregistruotos visos 2014 m. mokslo publikacijos ir įvesti studijų baigiamieji darbai. Rekomenduojame padalinius informuoti, kad dokumentus mokslininkai pateiktų iki gruodžio 23 d.

  2. Nuo sausio 1 d. bus atliekami senųjų PDB ir ETD paruošiamieji migravimui į naująją eLABa sistemą darbai.

  3. Nuo sausio 12 d. iki sausio 25 d. senosios PDB ir ETD bus stabdomos ir mokslo publikacijos bei studijų baigiamieji darbai negalės būti registruojami. Jei dokumentai nebus pateikti bibliotekoms registruoti iki gruodžio 31 d., jie vėliau bus registruojami nuo sausio 26 d. 

  4. Sausio mėn. PDB ataskaitas ir statistiką bus galima generuoti iš senosios PDB sistemos.

 
Atsiprašome už nepatogumus. Kilus klausimams, prašome rašyti ar skambinti Konsorciumo koordinatorei Jūratei Kuprienei 8 5 2195090, jurate.kupriene@mb.vu.lt
 
Paskutinis atnaujinimas 2016-02-08 18:09

Naujienos