Prieiga prie Lietuvos standartizacijos departamento standartų tekstų

2016 m. gegužės 16 d. tarp Vytauto Didžiojo universiteto, kaip Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) konsorciumą administruojančios institucijos, ir Lietuvos standartizacijos departamento buvo pasirašyta sutartis dėl prieigos prie standartų tekstų elektroninių versijų (toliau – prieigos prie LST e. standartų sutartis).

Prieigos prie LST e. standartų sutarties kopija įkelta į konsorciumo dokumentų valdymo sistemos katalogą „Sutartys su trečiomis šalimis / Bendradarbiavimo sutartys / Lietuvos standartizacijos departamentas". Remiantis prieigos prie LST e. standartų sutartimi, nuo 2016 m. gegužės 20 d. visos eLABa konsorciumo institucijos (toliau – institucijos) turi teisę surasti ir peržiūrėti Lietuvos standartizacijos departamento standartų elektronines versijas (toliau – LST e. standartus) per:

  1. Lietuvos virtualią biblioteką (www.lvb.lt);
  2. bendrąjį elektroninį katalogą (aleph.library.lt/standartai);
  3. institucijos virtualią biblioteką (IVB), pateikus atitinkamą prašymą, kuris bus įgyvendintas per 1 darbo dieną (žr. skyrelį „1 prašymas");
  4. institucijos bibliotekos elektroninį katalogą, pateikus atitinkamą prašymą (žr. skyrelį „2 prašymas").

1 prašymas

Jei institucija pageidauja, kad jos registruoti studentai ir darbuotojai galėtų surasti ir peržiūrėti LST e. standartus institucijos virtualioje bbliotekoje, prašome eLABa konsorciumo darbų registravimo sistemos skyriuje „LVB / IVB" užregistruoti darbą, pvz., „Įdiegti LST e. standartų paiešką į ktu.lvb.lt". Šiame darbe prašome nurodyti į kurią IVB kortelę ir kurioje išteklių pasirinkimo vietoje įdiegti išteklių „Lietuvos standartizacijos departamento e. standartų katalogas (angl. Lithuanian Standards Board e-Standards Catalogue). Taip pat prašome nurodyti, ar reikia, kad LST e. standartų paieška Jūsų IVB veiktų pasirinkus paieškos išteklių „Bibliotekos katalogas". Jei reikia nurodykite ir kitas sąlygas, susijusias su LST e. standartų paieška ir peržiūra naudojantis Jūsų IVB.

2 prašymas

Jei institucija pageidauja, kad jos registruoti studentai ir darbuotojai galėtų surasti ir peržiūrėti LST e. standartus institucijos bibliotekos elektroniniame kataloge, prašome eLABa konsorciumo darbų registravimo sistemoje užregistruoti darbą, pvz., „Įkelti LST e. standartų bibliografinius įrašus į bibliotekos katalogą".

Svarbu. Prieigos prie LST e. standartų sutartyje pateiktos dvi būtinos sąlygos, kurias eLABa konsorciumas (užsakovas) įsipareigoja užtikrinti:

  1. užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad standartų tekstų elektroninės versijos būtų pasiekiamos tik autentifikuotiems naudotojams.
  2. užsakovas privalo užtikrinti, kad autentifikuoti naudotojai negalėtų standartų tekstų elektroninių versijų išsisaugoti ir / ar parsisiųsti.

Remiantis minėtomis sąlygomis:

  1. Norint peržiūrėti surastą LST e. standartą, būtina prisiregistruoti tokiu būdu, kaip ir prie eLABa įkėlimo ir tvarkymo sąsajos. Registracijos langas išvedamas paspaudus ant surasto LST e. standarto nuorodos. Institucijų, kurios įsidiegę savo SSO, darbuotojams ir studentams sudaryta galimybė registruotis prie LST e. standartų peržiūros paslaugos naudojantis savo institucijos SSO. Institucijų, kurios neįsidiegę savo SSO, darbuotojams ir studentams sudaryta galimybė registruotis prie LST e. standartų peržiūros paslaugos naudojantis eLABa SSO.
  2. Peržiūros paslauga neleidžia LST e. standartų išsisaugoti ir / ar parsisiųsti.

Naujienos