Patvirtinti eLABa saugos politiką reglamentuojantys dokumentai

LR švietimo ir mokslo ministrės A. Pitrėnienės 2015-07-02 įsakymu Nr. V-710 („Dėl Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos saugos politiką įgyvendinančių dokumentų patvirtinimo") patvirtinti eLABa saugos politiką reglamentuojantys dokumentai:

  1. eLABa saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės,
  2. eLABa veiklos tęstinumo valdymo planas,
  3. eLABa naudotojų administravimo taisyklės.

Įsakymą ir dokumentus galima rasti Teisės aktų registre.


Naujienos