Patvirtinti eLABa nuostatai ir eLABa saugos nuostatai

2014 m. rugsėjo 22 d. pasirašytas Švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-838 "Dėl švietimo ir mokslo ministro 2006 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. ISAK-1506 "Dėl Lietuvos mokslo ir studijų elektroninių dokumentų informacinės sistemos (eLABa) įsteigimo" pakeitimo". Šiuo įsakymu tvirtinami naujieji eLABa nuostatai ir eLABa saugos nuostatai. Įsakymas prieinamas Teisės aktų registre.

Taip pat 2014 m. rugsėjo 22 d. pasirašytas Švietimo ir mokslo ministro įsakymą Nr. V-838 papildantis įsakymas Nr. 839 "Dėl Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinės sistemos (ELABA) tvarkytojų sąrašo patvirtinimo". Šiuo įsakymu tvirtinamas eLABa tvarkytojų sąrašas. Įsakymas prieinamas Teisės aktų registre.


Naujienos