LITMIS konferencija

2013 m. gruodžio 12 d. Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre (Saulėtekio al. 5, Vilnius) vyks konferencija „Informacinė infrastruktūra mokslui ir studijoms".

Konferencijos metu bus aptariamos informacinių infrastruktūrų mokslui ir studijoms plėtros prioritetinės kryptys, įvardijami esami Lietuvos informacinės infrastruktūros produktai bei paslaugos, pristatomi gerosios patirties atvejai, aptariami poreikiai ir jų išpildymo būdai. Mokslo ir studijų dalyviai bus kviečiami teikti klausimus ir siūlymus Lietuvos informacinės infrastruktūros kūrėjams. Konferencija organizuojama Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2013–2015 m. programos rėmuose.

Konferencijos programą ir registracijos galimybę rasite konferencijos svetainėje. Dalyvavimas konferencijoje nemokamas. Registracija į konferenciją vyks iki gruodžio 5 d.

Konferenciją organizuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija, LABIIMSPP, LieMSIS PP, LieDM, LITNET konsorciumai.

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į konsorciumą administruojančios institucijos koordinatorę dr. Jūratę Kuprienę el. paštu jurate.kupriene@mb.vu.lt arba tel. (8 5) 219 5090.


Naujienos