LABA posėdis

2009 m. spalio 20 d. Kauno medicinos universiteto bib­lio­te­ko­je įvyko Lie­tu­vos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos (LABA) po­sė­dis.