LABA posėdis

2009 m. gegužės 6 d. Vilniaus Gedimino technikos universiteto bib­lio­te­ko­je įvyko Lie­tu­vos akademinių bibliotekų direktorių asociacijos (LABA) po­sė­dis.