Konferencija „Mokslinių publikacijų vertinimas, mokslinės informacijos sklaida ir žurnalų cituojamumo indeksas: istorija, tendencijos ir perspektyvos“

2010 m. gruodžio 11 d. organizuojama konferencija „Mokslinių publikacijų ver­ti­ni­mas, mokslinės informacijos sklaida ir žurnalų cituojamumo indeksas: istorija, tendencijos ir perspektyvos". Konferencija vyks Lietuvos mokslų aka­de­mi­jos Didžiojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius). Kon­fe­ren­ci­jos tikslas – šiandieninės situacijos Lietuvoje svarstomais klau­si­mais api­bū­di­ni­mas pasauliniame kontekste. Plačiau...

Darbotvarkė