Kauno kunigų seminarija įstojo į eLABa konsorciumą

2018 m. spalio 25 d. įvykusio Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos eLABa konsorciumo visuotinio narių susirinkimo metu pritarta Kauno kunigų seminarijos įstojimui į eLABa konsorciumą.

Apie KKS biblioteką

Kauno kunigų seminarijos bibliotekos pagrindiniai uždaviniai yra tvarkyti, kaupti ir saugoti religinę, filosofinę-teologinę literatūrą, tenkinti studentų, dėstytojų ir kitų vartotojų informacinius poreikius.
Teise naudotis biblioteka turi visi seminarijos studentai, dėstytojai, darbuotojai, kunigai, Kauno arkivyskupijos kurijos, Lietuvos Vyskupų Konferencijos bei kitų Lietuvos bažnytinių institucijų darbuotojai.
Naudotis dokumentais tik seminarijos skaitykloje turi teisę visų aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų studentai, moksleiviai ir visi kiti Lietuvos piliečiai, kurie reikiamos filosofinės-teologinės literatūros negali gauti kitose bibliotekose.
Gauti dokumentus į namus turi teisę tik seminarijos bendruomenės nariai, Kauno arkivyskupijos kurijos darbuotojai ir kunigai, Lietuvos Vyskupų Konferencijos bei kitų bažnytinių institucijų tarnautojai.

KKS kontaktinis asmuo

Halina Baravykienė
Bibliotekos-skaityklos vedėja
Tel. (8 37) 322 475


Naujienos