Įvadiniai bibliotekinės sistemos Aleph mokymai

2016 m. gruodžio 6–8 d. Kauno technologijos universitete organizuojami įvadiniai bibliotekinės sistemos Aleph (Ex Libris Ltd., Izraelis) mokymai, skirti bibliotekų darbuotojams, visiškai ne­dir­bu­siems arba ri­bo­tai dir­bu­siems su atitinkamais Aleph moduliais. Šiuose mokymuose bus supažindinta su bib­lio­te­ki­ne sistema Aleph, iš­mo­ky­ta ja dirbti. Mokymus sudaro trys temos: komplektavimas, katalogavimas, skaitytojų aptarnavimas (cir­ku­lia­ci­ja). Bendra mo­ky­mų truk­mė – trys dienos, po vieną dieną kiekvienai temai. Tie patys darbuotojai gali da­ly­vau­ti visų temų mo­­ky­­muo­­se, tik vienos arba dviejų temų mokymuose.

Organizatoriai: eLABa konsorciumas ir Kauno technologijos universitetas.

Mokymų grafikas

  • 2016-12-06: komplektavimas
  • 2016-12-07: katalogavimas
  • 2016-12-08: cirkuliacija (skaitytojų aptarnavimas)

Mokymai visas dienas vyks Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų departamento kompiuterių klasėje (Studentų g. 48A-220, Kaunas) nuo 10 iki 17 val.

Registracija (baigta)

Registruojamų dalyvių skaičius: 14 dalyvių vienai dienai (skirtingomis dienomis gali mokytis skirtingi dalyviai). Esant vietų trūkumui, vienai institucijai skiriama 1 vieta, pirmenybė teikiama pagal bibliotekos darbuotojų skaičių mažesnėms institucijoms.

Informacija pasiteiravimui: Linas Salelionis, el. p. linas.salelionis@library.lt, tel. 8 686 50 236.

 


Naujienos