Įdiegta talpyklos eLABa 1.23 versija

2019 vasario 18 d. į gamybinę aplinką įdiegta nauja eLABa ETD / PDB 1.23 versija.

Realizuoti pokyčiai:

eLABa funkcionalumo išplėtimas, siekiant didinti atvirosios prieigos užtikrinimo galimybes: publikacijų registravimo ir redagavimo sąsajos papildytos požymiu publikacijos leidimo būsenai nustatyti, „Dokumentų administravimas" sąsaja papildyta galimybe atrinkti publikacijas pagal publikavimo būseną.

eLABa talpyklos skyriuje „Darbo istorija" pateikiama prisijungusio naudotojo darbo istorija: peržiūrėtų dokumentų aprašų, koreguotų dokumentų aprašų, atliktų paieškų ir sugeneruotų ataskaitų sąrašai.

galimybė įvesti žurnalo numerio antraštę;

kelių recenzuojamų leidinių įvedimos galimybė;

įvedant ETD patikslintas paaiškinimas nurodant atsakingus asmenis;

atlikti kiti smulkūs pakeitimai ir klaidų ištaisymai.


Naujienos