Įdiegta eLABa talpyklos 1.24 versija

2019 liepos 8 d. į gamybinę aplinką įdiegta nauja eLABa ETD / PDB 1.24 versija.

Realizuoti šie pokyčiai:

įrašų kopijavimo iš PubMed į eLABa sąsajos sukūrimas;

galimybė įvesti informaciją, susiejančią eLABa registruojamą dokumentą su mokslinių tyrimų, publikacijos arba disertacijos, kurių pagrindu parengtas dokumentas, duomenimis (dokumentų registravimo, redagavimo, išplėstinės peržiūros ir paprastos peržiūros sąsajos papildytos nauju, neprivalomu duomenų bloku „Susiję šaltiniai");

atlikti duomenų pakeitimai dokumentų įvedimo ir registravimo sąsajos bloko „Papildomi laukai" pasirenkamame klasifikatoriuje „Aprašomas objektas";

galimybė kurti naują gynimo komisiją, jau įvestos gynimo komisijos pagrindu;

PDB specifinių institucinių klasifikatorių atvaizdavimas eLABa talpyklos peržiūros lange ir įraše;

atlikti kiti smulkūs pakeitimai ir klaidų ištaisymai.


Naujienos