Įdiegta eLABa 1.21 versija

2017 m. gruodžio 19 d. į gamybinę aplinką įdiegta nauja eLABa ETD / PDB 1.21 versija.

Įdiegti pokyčiai palengvins ir supaprastins darbą su eLABa: patobulinta naudotojo sąsaja; dokumentų paieškos rezultatų pateikimas talpykloje; autorius matys visas savo publikacijas, nepriklausomai prie kurios institucijos eLABoje jis yra prisijungęs;  studijų krypčių klasifikatorius įtrauktas į bakalaurų ir meno doktorantų baigiamųjų darbų formas; leidžiama priskirti darbo vadovą, dirbantį kitoje institucijoje.


Naujienos