Dėl institucinio domeno vardo sudarymo ir registravimo

2017 m. kovo 7 d. eLABa konsorciumo valdybos posėdyje buvo pritarta, kad kiekvienai to pageidaujančiai eLABa institucijai būtų formuojamos su eLABa susijusių institucinių paslaugų (institucinės virtualiosios bibliotekos, institucinės talpyklos, veikiančios eLABa talpyklos pagrindu, Google Scholar ir OAI-PMH protokolų ir, jei reikės, kitų su eLABa susijusių institucinių paslaugų) nuorodos, turinčios institucinius domenus.

Tokios nuorodos reikalingos tam, kad įvairios atviros prieigos e. objektų indeksavimo ir paieškos sistemos, pavyzdžiui, Google Scholar, OpenAIRE ir kt., galėtų vienareikšmiškai nustatyti, kuriai konkrečiai institucijai priklauso surastas e. objektas.

Kita vertus, įvairios internetinės vertinimo sistemos institucijų reitingams nustatyti taip pat naudojasi įvairių internetinių paslaugų, pavyzdžiui, Google Scholar, paieškos rezultatuose pateikiamomis nuorodomis, turinčiomis institucinius domenus.

2017 m. kovo–gegužės mėn. trijose institucijose (KTU, LSMU ir VU) buvo išbandytos ir jau formuojamos su eLABa susijusių trijų institucinių paslaugų nuorodos, turinčios institucinius domenus. Pavyzdžiui, KTU formuojamos tokios trijų paslaugų nuorodos:

1. KTU virtualios bibliotekos naujoji nuoroda https://vb.ktu.edu vietoje senosios nuorodos https://ktu.lvb.lt (senoji nuoroda automatiškai peradresuojama į naująją);

2. KTU Google Scholar protokolo nuoroda https://epubl.ktu.edu/browse;

3. KTU OAI-PMH nuoroda https://epubl.ktu.edu/oai?verb=Identify.

Jei institucija pageidauja, kad būtų formuojamos su eLABa susijusių institucinių paslaugų nuorodos, turinčios institucijos domeną, pavyzdžiui, „asu.lt", prašome sudaryti ir užregistruoti tam reikalingą institucinį domeno vardą (toliau – IDV) institucijos valdomoje Srities vardų struktūroje (angl. Domain Name System). Reikalingą IDV rekomenduotume sudaryti pridedant institucijos domeno priekyje simbolius „vb." (pavyzdžiui, „vb.asu.lt"). Taip sudarytą IDV kaip sinonimą dabartinės Jūsų institucijos virtualios bibliotekos trumpajam vardu (pavyzdžiui, „asu.lvb.lt"), reikėtų užregistruoti institucijos valdomoje Srities vardų struktūroje, sukuriant atitinkamą CNAME įrašą, pavyzdžiui, „vb.asu.lt CNAME asu.lvb.lt".

Sudarytą ir užregistruotą IDV (pavyzdžiui, „vb.asu.lt"), prašytume atsiųsti el. pašto adresu antanas.streimikis@ktu.lt kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip iki š. m. rugpjūčio 15 d.

Naudodamiesi gautu IDV atitinkamai pertvarkysime su eLABa susijusių institucinių paslaugų (virtualios bibliotekos, institucinės talpyklos, veikiančios eLABa talpyklos pagrindu, Google Scholar ir OAI-PMH protokolų ir, jei reikės, kitų su eLABa susijusių institucinių paslaugų) nuorodų formavimą ir apie tai Jus informuosime.

Jei iškiltų neaiškumų, susijusių su IDV sudarymu / registravimu, prašytume juos atsiųsti el. pašto adresu antanas.streimikis@ktu.lt arba skambinti telefonu 8 698 75 791. 

Prašytume el. pašto adresu antanas.streimikis@ktu.lt kaip galima skubiau informuoti, ar ši informacija jums aktuali.  Jei aktuali – nurodykite, kada atsiųsite Jūsų sudarytą ir užregistruotą IDV.


Naujienos