Darbo Primo sistema mokymai

2009 m. birželio 17–18 d. Lietuvos akademinių bibliotekų tinklo narių ats­to­vams buvo organizuojami darbo bibliotekinės paieškos sistema Primo mo­ky­mai. Mokymai vyko Kau­no technologijos universiteto In­for­ma­ti­kos fa­kul­te­to In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų diegimo centre (Studentų g. 67-201, Kau­nas ).

Nuotraukos