Administratoriai institucijose

Eil. Nr. Institucija eLABa administratorius Aleph sistemos administratorius
1 Aleksandro Stulginskio universitetas Daiva Martinkienė
(8 37) 752 354
Daiva Martinkienė
(8 37) 752 354
2 Alytaus kolegija Ernestas Veniukevičius
8 687 80 571
Jolita Leonavičienė
(8 315) 79 826
3 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija   Jūratė Kairienė
8 685 73 972
4 Graičiūno aukštoji vadybos mokykla    
5 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Edvaldas Baltrūnas
8 675 66 369
Edvaldas Baltrūnas
8 675 66 369
6 Kauno kolegija Giedrius Kandzežauskas Giedrius Kandzežauskas
7 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Albina Krasauskienė
8 614 34 593
 
8 Kauno technikos kolegija   Džiuginta Baltrušienė
(8 37) 308 637
9 Kauno technologijos universitetas Linas Salelionis
8 686 50 236
Linas Salelionis
8 686 50 236
10 Kazimiero Simonavičiaus universitetas    
11 Klaipėdos universitetas Martynas Astrauskas Dalia Kašinskienė
(8 46) 39 8780
12 Klaipėdos valstybinė kolegija Dainius Bitinas
8 630 07 739
Šarūnas Berlinskas
8 630 07 739
13 Kolpingo kolegija Juozas Stočkus
8 (37) 220 030
Juozas Stočkus
8 (37) 220 030
14 Lietuvių kalbos institutas    
15 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas    
16 Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas Vaida Šilaikienė
(8 5) 261 1986
17 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Ada Alejūnaitė
(8 347) 37 752
Gintarė Naujokienė
(8 347) 37 752
18 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla Stasys Donėla
(8 46) 397 315
Rima Stasytienė
8 610 65 056
19 Lietuvos edukologijos universitetas Irena Kuzminskienė
(8 5) 279 0582
Jurij Pozlevič
(8 5) 279 0582
20 Lietuvos energetikos institutas Zita Cvilikienė
(8 37) 401 828
Zita Cvilikienė
(8 37) 401 828
21 Lietuvos istorijos institutas    
22 Lietuvos kultūros tyrimų institutas  
23 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Nijolė Kolesinskienė
(8 5) 212 0458
Nijolė Kolesinskienė
(8 5) 212 0458
24 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Virginijus Baublinskas
8 5 261 0028
Virginijus Baublinskas
8 5 261 0028
25 Lietuvos socialinių tyrimų centras Sandra Krutulienė
8 655 74 440
26 Lietuvos sporto universitetas Renardas Gruodis
(8 37) 302 648
Renardas Gruodis
(8 37) 302 648
27 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Daiva Jurkšaitienė
(8 37) 327 221
Daiva Jurkšaitienė
(8 37) 327 221
28 Lietuvos teisės institutas Vaidas Kalpokas
(8 5) 210 1674
 
29 Lietuvos verslo kolegija Vilma Pipirienė
(8 46) 311 099
 
30 Marijampolės kolegija Šarūnas Šapalas
8 681 29 481
Šarūnas Šapalas
8 681 29 481
31 Mykolo Romerio universitetas Egidijus Baltrušaitis
(8 5) 271 4720
Egidijus Baltrušaitis
(8 5) 271 4720
32 Nacionalinis egzaminų centras    
33 Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra

 

 
34 Nacionalinis vėžio institutas  
35 Panevėžio kolegija Darius Paipelis
(8 45) 460 328
Darius Paipelis
(8 45) 460 328
36 Socialinių mokslų kolegija Rimantas Intas
(8 46) 433 478
Rimantas Intas
(8 46) 433 478
37 Šiaulių universitetas Justinas Latvėnas
(8 41) 393 066
Justinas Latvėnas
(8 41) 393 066
38 Šiaulių valstybinė kolegija Donatas Daugirdas
8 673 88 124
Zina Spetylienė
(8 41) 525 051
39 Šv. Ignaco Lojolos kolegija Evaldas Vėlius
(8 37) 200 260
Marius Karotikis
(8 37) 200 260
40 Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Liudmila Bernotėnienė
8 674 36 045
 
41 Utenos kolegija Paulius Šakalis
8 678 16 647
Paulius Šakalis
8 678 16 647
42 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas
Fizinių ir technologijos mokslų centas
Mindaugas Dagys
(8 5) 261 9517
Janina Stankevič
(8 5) 264 8895
43 Vilniaus dailės akademija Jurij Pozlevič
(8 5) 210 5483
Jurij Pozlevič
(8 5) 210 5483
44 Vilniaus dizaino kolegija    
45 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Viktor Pozlevič
(8 5) 251 2254
Viktor Pozlevič
(8 5) 251 2254
46 Vilniaus kolegija Karolina Krivickaitė
(8 5) 219 1606
Karolina Krivickaitė
(8 5) 219 1606
47 Vilniaus kooperacijos kolegija Evalda Mažeikienė
(8 5) 275 4161
Evalda Mažeikienė
(8 5) 275 4161
48 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Miroslav Dubovski Miroslav Dubovski
49 Vilniaus universitetas Julius Grybinas
(8 5) 219 5063
Egidija Cimbolaitienė
(8 5) 219 5056
50 Vilniaus verslo kolegija Rita Želvytė
(8 5) 215 4884
51 Vytauto Didžiojo universitetas Nerijus Bakas
8 630 94 236
Nerijus Bakas
8 630 94 236

 

Kiti atsakingi asmenys institucijose

Eil. Nr. Institucija eLABa duomenų
įgaliotinis
eLABa saugos įgaliotinis
1 Aleksandro Stulginskio universitetas Aušra Raguckaitė
(8 37) 752 234
Daiva Martinkienė
(8 37) 752 354
2 Alytaus kolegija Ernestas Veniukevičius
8 687 80 571
Ernestas Veniukevičius
8 687 80 571
3 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija    
4 Graičiūno aukštoji vadybos mokykla    
5 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Edvaldas Baltrūnas
8 675 66 369
 
6 Kauno kolegija Giedrius Kandzežauskas Dominykas Baltrušaitis
7 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Albina Krasauskienė
8 614 34 593
Albina Krasauskienė
8 614 34 593
8 Kauno technikos kolegija    
9 Kauno technologijos universitetas Gintarė Tautkevičienė
(8 37) 300 650
Antanas Štreimikis
8 698 75 791
10 Kazimiero Simonavičiaus universitetas    
11 Klaipėdos universitetas Rita Vaičekauskaitė
(8 46) 39 8910
Dalia Baziukė
(8 46) 39 8829
12 Klaipėdos valstybinė kolegija Šarūnas Berlinskas
8 655 61 401
Valdemaras Ežerskis
8 630 07 739
13 Kolpingo kolegija    
14 Lietuvių kalbos institutas Vilija Margarita Lukševičienė
(8 5) 263 7577
 
15 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas    
16 Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas Vaida Šilaikienė
(8 5) 261 1986
Mantas Pisaravičius
17 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Ada Alejūnaitė
(8 347) 37 752
Ardas Kavaliauskas
8 614 49 748
18 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla Rima Stasytienė
8 610 65 056
Elena Valionienė
(8 46) 397 315
19 Lietuvos edukologijos universitetas

Eimantas Steponėnas
(8 5) 275 0826

Jonas Mikašauskas
(8 5) 275 0826

20 Lietuvos energetikos institutas Rolandas Urbonas
(8 37) 401 832
Rolandas Urbonas
(8 37) 401 832
21 Lietuvos istorijos institutas Zita Medišauskienė
(8 5) 212 0270
 
22 Lietuvos kultūros tyrimų institutas    
23 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Dr. Rima Cicėnienė
(8 5) 262 7929
Eglė Šegždienė
(8 5) 212 0447
24 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Daiva Mateikienė
(8 5) 212 1707
Virginijus Baublinskas
8 5 261 0028
25 Lietuvos socialinių tyrimų centras Sandra Krutulienė
8 655 74 440
Rimantas Junevičius
8 671 00 822
26 Lietuvos sporto universitetas Asta Zarauskienė
(8 37) 302 641
Renardas Gruodis
(8 37) 302 648
27 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Daiva Jurkšaitienė
(8 37) 327 221
Daiva Jurkšaitienė
(8 37) 327 221
28 Lietuvos teisės institutas Ieva Delnickienė Vaidas Kalpokas
29 Lietuvos verslo kolegija Angelė Lileikienė Vilma Pipirienė
30 Marijampolės kolegija Janina Alenskienė
8 616 32317
Šarūnas Šapalas
8 681 29481
31 Mykolo Romerio universitetas Almonė Jakubčionienė
(8 5) 271 4724

Andrius Puksas

(8 5) 271 4466

32 Nacionalinis egzaminų centras Nijolė Ivonienė
(8 5) 210 2044
 
33 Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra    
34 Nacionalinis vėžio institutas    
35 Panevėžio kolegija Vilija Riaubienė
(8 45) 466 847
Audrius Valinskas
8 679 11 135
36 Socialinių mokslų kolegija Virginija Jonikienė Rimantas Intas
(8 46) 433 478
37 Šiaulių universitetas Aušra Mingailienė
(8 41) 595 704
Deividas Katlauskas
(8 41) 595 703
38 Šiaulių valstybinė kolegija Vitas Marozas
(8 41) 433 793
 
39 Šv. Ignaco Lojolos kolegija Edita Jezerskytė
(8 37) 200 260
 
40 Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Liudmila Bernotėnienė
8 674 36 045
Liudmila Bernotėnienė
8 674 36 045
41 Utenos kolegija Juozas Urbanavičius
8 699 60 021
Mantas Mikulėnas
8 603 96 811
42 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas
Fizinių ir technologijos mokslų centas
Birutė Ginsevičiūtė
(8 5) 231 3769
Rita Rūkienė
(8 5) 261 6601
43 Vilniaus dailės akademija Rūta Kuodienė
(8 5) 210 5465
Jurij Pozlevič
(8 5) 210 5483
44 Vilniaus dizaino kolegija    
45 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Ingrida Kasperaitienė
(8 5) 274 5021
Pylyp Savin
(8 5) 274 4922
46 Vilniaus kolegija Vida Sušinskienė
(8 5) 219 1606
Sigitas Kulbis
(8 5) 219 1620
47 Vilniaus kooperacijos kolegija Evalda Mažeikienė
(8 5) 275 4161
Evalda Mažeikienė
(8 5) 275 4161
48 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Agnė Naujokaitė
(8 5) 230 2016
Agnė Naujokaitė
(8 5) 230 2016
49 Vilniaus universitetas Žibutė Petrauskienė
(8 5) 219 5059
Viktoras Bulavas
(8 5) 236 6202
50 Vilniaus verslo kolegija Rita Želvytė
(8 5) 215 4884
Robertas Narkevičius
51 Vytauto Didžiojo universitetas Vida Statkevičienė
(8 37) 327 864
Vida Statkevičienė
(8 37) 327 864

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-11 09:26

Registracija į renginius

eLABa mokymai 2017