Įdiegta eLABa talpyklos 1.30 versija

2021 m. lapkričio 24 d. į gamybinę aplinką įdiegta nauja eLABa talpyklos 1.30 versija.

Realizuoti šie pokyčiai: importo iš OJS ribojimo pagal datą nustatymas; OJS pavienių straipsnių metaduomenų paieška ir importavimas; paieška pagal DOI vardą per kelias sistemas iš karto ir importas iš pasirinktų sistemų; santykio terminas „Recenzentas"; atlikti pakeitimai laukų bloke „Finansavimo šaltiniai"; ataskaitų atrankos kriterijų sąrašas papildytas „Granto Nr."; metaduomenų importas ir eksportas MARC 21 formatu suderintas su RDA katalogavimo taisyklėmis; išplėstas eLABa talpyklos metaduomenų atidavimas pagal OpenAIRE rekomendacijas; atlikti kiti pakeitimai ir klaidų taisymai. 


Naujienos