Įdiegta eLABa talpyklos 1.29 versija

2021 m. liepos 1 d. į gamybinę aplinką įdiegta eLABa talpyklos 1.29 versija.

Realizuoti šie pokyčiai: informuojama apie slapukų naudojimą eLABa talpykloje; eLABa talpykloje įdiegta Google Analytics; modifikuota publikacijos aprašo kopijavimo funkcija; panaikintas santykio terminų „Bendraautorius" ir „Patento išradėjas" pasirinkimas; panaikintas laukų privalomumas meno publikacijoms; pastaba „Įspėjimas: galimas dubletas"; detalizuotas klasifikatoriaus reikšmių pasirinkimas; papildyta „Knygos dalis (vertimas)" forma; neviešinami priedai; išplėstas mokslo krypčių įvedimas; išplėstas registruojamos prieskyros padaliniui funkcionalumas; supaprastintas klasifikatorius „Aprašomas objektas"; iš klasifikatoriaus pasirenkama nuorodos teksto reikšmė; atlikti kiti pakeitimai ir klaidų taisymai.


Naujienos