Įdiegta eLABa talpyklos 1.28 versija

2021 m. vasario 17 d. į gamybinę aplinką įdiegta nauja eLABa ETD ir PDB talpyklos 1.28 versija.

Realizuoti šie pokyčiai:

  • sudaryta galimybė pasirinkti prieigos ribojimą mėnesiais po publikavimo datos, įvestas privalomas pilnos tikslios datos įvedimas,  galimybė pasirinkti alternatyvią licencinę sutartį;
  • pakeistas http:// į https:// kreipiniuose į  eLABa el. objektus ir viso teksto failus;
  • bibliotekininko ir darbo vadovo informavimas el. paštu apie tvirtinti perduotą dokumento aprašą;
  • IT administratoriaus informavimas el. paštu apie duomenų importo iš FTP serverio rezultatus;
  • paprastoje ir išplėstinėje formose panaikintas privalomas reikšminių žodžių pildymas PDB aprašuose;
  • ataskaitų „Atrankos kriterijai" papildyti studijų krypčių ir/arba studijų krypčių grupių pasirinkimu;
  • į ataskaitas perduodama informacija papildyta atrankos kriterijų tekstais anglų kalba;
  • paslėptas laukas „Katalogavimo kalba".

Naujienos