Įdiegta eLABa talpyklos 1.27 versija

2020 m. spalio 7 d. į gamybinę aplinką įdiegta nauja eLABa ETD ir PDB talpyklos 1.27versija.

Realizuoti šie pokyčiai:

  • optimizuotas naudotojų duomenų importavimo procesas,
  • įgyvendintos naudotojo susipažinimo su saugos dokumentais kontrolės priemonės,
  • papildyta paieškos išorinėse duomenų bazėse ir duomenų importavimo į eLABa dokumentą sąsaja,
  • duomenų bazių rikiavimas,
  • Studijų klasifikatorius PDB aprašuose,
  • pastabos laukas priskiriant institucinį klasifikatorių,
  • pakeistas prieigos prie eLABa ataskaitos ribojimo mechanizmo veikimas,
  • atlikti kiti pakeitimai ir klaidų taisymai.

Naujienos