Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka eLABa

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinė sistema (toliau – eLABa) – tai nacionalinė Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka, kurioje kaupiami ir viešai prieigai teikiami mokslo ir studijų dokumentai ir / arba jų metaduomenys.

eLABa sudaro:

 • eLABa tvarkytojų mokslo ir studijų dokumentų metaduomenų bazė;
 • eLABa naudotojų duomenų bazė;
 • Lietuvos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazė (ETD);
 • Lietuvos mokslo ir studijų publikacijų duomenų bazė (PDB);
 • Elektroninių objektų talpykla;
 • Statistikos duomenų bazė;
 • Autoritetinių įrašų duomenų bazė;
 • Dokumentų atspaudų duomenų bazė;
 • Universaliosios dešimtainės klasifikacijos duomenų bazė (UDK);
 • eLABa administracinių duomenų bazė;
 • Lietuvos virtualioji biblioteka (LVB), sukurta automatizuojant bibliotekas, unifikuojant paiešką bei prieigą prie elektroninių informacijos šaltinių ir virtualių paslaugų.

Mokslo ir studijų dokumentai, pasiekiami per Lietuvos virtualiąją biblioteką:

 • Lietuvos akademinėse bibliotekose saugomi dokumentai;
 • Lietuvos mokslo ir studijų institucijų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir studentų paskelbtos publikacijos;
 • Lietuvos mokslo ir studijų institucijų tvirtinami studijų baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos, habilitacijos procedūrai teiktos mokslo darbų apžvalgos; 
 • Lietuvos mokslo ir studijų institucijų prenumeruojamos ar atvirosios prieigos duomenų bazių dokumentai.

Mokslo ir studijų dokumentai eLABa talpykloje:

 • studijų baigiamieji darbai, daktaro disertacijos ir jų santraukos, habilitacijos procedūrai teiktos mokslo darbų apžvalgos;
 • mokslinių tyrimų pagrindu parengtos ir paskelbtos mokslo / meno publikacijos;
 • Lietuvos mokslo ir studijų sistemos dalyvių mokslinės / meno veiklos rezultatai (ir jų statistinių bei sąrašinių ataskaitų formavimas).

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-08-19 13:27