Veikla

Šiuo metu yra kuriamos naujos eLABa posistemės. Rugsėjo 16–24 d. įvyko šių posistemių mokymai Konsorciumo institucijų darbuotojams. Mokymų medžiagą galite atsisiųsti kairėje pusėje pasirinkę meniu Mokymų ir seminarų medžiaga.

Informacija šiame puslapyje bus papildyta.