Konsorciumo administracija

eLABa informacinę sistemą palaiko ir prižiūri Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) konsorciumas. Konsorciumo visuotinio narių susirinkimo pavedimų vykdymą organizuoja valdyba. Konsorciumo veiklų įgyvendinimu rūpinasi administruojanti institucija.

Valdybos pirmininkė

Lina Bloveščiūnienė
Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka
K. Donelaičio g. 52-219, 44244 Kaunas
Tel. (8 37) 327 860
Faks. (8 37) 327 860
El. p. lina.blovesciuniene@vdu.lt

Visuotinio narių susirinkimo pirmininkė

Daiva Jurkšaitienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto biblioteka
Eivenių g. 6, 50162 Kaunas
Tel. (8 37) 327 221
El. p. daiva.jurksaitiene@lsmuni.lt

Administruojančios institucijos administratorė

Justina Petrulionytė-Sabonienė
Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka
K. Donelaičio g. 52-103, 44244 Kaunas
Tel. 8 670 26 645
Faks. (8 37) 327 860
El. p. justina.petrulionyte@vdu.lt


Valdybos nariai

Valdybos narys Institucija Pareigos El. pašto adresas,
telefono Nr.
Lina Bloveščiūnienė Vytauto Didžiojo universitetas Bibliotekos direktorė lina.blovesciuniene@vdu.lt
(8 37) 327 860
Dr. Rima Cicėnienė Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Direktoriaus pavaduotoja mokslui ciceniene@mab.lt
(8 5) 262 7929
Darius Jonaitis Vytauto Didžiojo universitetas Infrastruktūros tarnybos direktoriaus pavaduotojas IT klausimams darius.jonaitis@vdu.lt
(8 37) 327 894
Ingrida Kasperaitienė Vilniaus Gedimino technikos universitetas Bibliotekos direktorė ingrida.kasperaitiene@vgtu.lt
(8 5) 274 5021
Meilutė Kretavičienė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Bibliotekos ir sveikatos mokslų informacijos centro direktorė meile.kretaviciene@lsmuni.lt
(8 37) 327 219
Daiva Martinkienė Aleksandro Stulginskio universitetas Kompiuterinės sistemos administratorė daiva.martinkiene@asu.lt
(8 37) 752 354
Dr. Lina Šarlauskienė Kauno kolegija Bibliotekos vadovė lina.sarlauskiene@go.kauko.lt
(8 37) 457 044
Dr. Gintarė Taukevičienė Kauno technologijos universitetas Bibliotekos direktorė gintare.tautkeviciene@ktu.lt
(8 37) 300 650
Asta Zarauskienė Lietuvos sporto universitetas Bibliotekos vedėja asta.zarauskiene@lsu.lt
(8 37) 302 641

 

Konsorciumo nariai

Eil. Nr. Institucijos pavadinimas Institucijos el. pašto adresas Atstovas visuotiniame narių susirinkime Bibliotekos vadovas
1 Aleksandro Stulginskio universitetas asu@asu.lt Daiva Martinkienė
(8 37) 752 354
Aušra Raguckaitė
(8 37) 752 234
2 Alytaus kolegija rastal@akolegija.lt Jolita Leonavičienė
(8 315) 79 826
Jolita Leonavičienė
(8 315) 79 826
3 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija lka@mil.lt Dalia Juodienė
(8 5) 210 3678
Dalia Juodienė
(8 5) 210 3678
4 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas ism@ism.lt Ieva Budrienė
8 695 71 891
Ieva Budrienė
8 695 71 891
5 Kauno kolegija rastine@go.kauko.lt Lina Šarlauskienė
(8 37) 457 044
Lina Šarlauskienė
(8 37) 457 044
6 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija info@kmaik.lm.lt Zita Petraitytė
(8 37) 383 082
Zita Petraitytė
(8 37) 383 082
7 Kauno technikos kolegija ktk@ktk.lt Džiuginta Baltrušienė
(8 37) 308 637
Džiuginta Baltrušienė
(8 37) 308 637
8 Kauno technologijos universitetas ktu@ktu.lt Gintarė Tautkevičienė
(8 37) 300 650
Gintarė Tautkevičienė
(8 37) 300 650
9 Kazimiero Simonavičiaus universitetas ksu@ksu.lt Irena Dirgėlienė
(8 5) 213 6713
Irena Dirgėlienė
(8 5) 213 6713
10 Klaipėdos universitetas klaipedos.universitetas@ku.lt Dalia Kašinskienė
(8 46) 398 780
Dalia Kašinskienė
(8 46) 398 780
11 Klaipėdos valstybinė kolegija office@kvk.lt Reda Tamelienė
8 698 19 595
Reda Tamelienė
8 698 19 595
12 Kolpingo kolegija info@kolpingokolegija.lt   Valentina Česnulevičienė
8 629 64 238
13 Lietuvių kalbos institutas lki@lki.lt Vilija Margarita Lukševičienė
(8 5) 263 7577
Vilija Margarita Lukševičienė
(8 5) 263 7577
14 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas direk@llti.lt Rūta Pleskačiauskienė
(8 5) 262 2592
Rūta Pleskačiauskienė
(8 5) 262 2592
15 Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas laei@laei.lt Danguolė Taločkaitė
(8 5) 261 3539
Danguolė Taločkaitė
(8 5) 261 3539
16 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras lammc@lammc.lt Danutė Gadliauskienė
(8 347) 37 232
Miškų inst.:
Vilija Mikšienė
(8 37) 547 221
Sodininkystės ir daržininkystės inst.:
Vilma Petravičienė
(8 37) 555 486
Žemdirbystės inst.:
Danutė Gadliauskienė
(8 347) 37 232
17 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla info@lajm.lt Rima Stasytienė
8 610 65 056
Rima Stasytienė
8 610 65 056
18 Lietuvos edukologijos universitetas rastine@leu.lt Emilija Banionytė
8 698 88 192
Emilija Banionytė
8 698 88 192
19 Lietuvos energetikos institutas rastine@lei.lt Zita Cvilikienė
(8 37) 401 828
Zita Cvilikienė
(8 37) 401 828
20 Lietuvos istorijos institutas istorija@istorija.lt Ugnė Baronienė
(8 5) 262 6859
Ugnė Baronienė
(8 5) 262 6859
21 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka biblioteka@mab.lt Sigitas Narbutas
(8 5) 262 9537
Sigitas Narbutas
(8 5) 262 9537
22 Lietuvos muzikos ir teatro akademija rektoratas@lmta.lt Daiva Mateikienė
(8 5) 212 1707
Daiva Mateikienė
(8 5) 212 1707
23 Lietuvos socialinių tyrimų centras institutas@lstc.lt  Anna Lipnevič
8 600 66 672
 
24 Lietuvos sporto universitetas lsu@lsu.lt Asta Zarauskienė
(8 37) 302 641
Asta Zarauskienė
(8 37) 302 641
25 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas rekoratas@lsmuni.lt Marija Jarašauskienė
(8 37) 396 041
Meilė Kretavičienė
(8 37) 327 219
26 Lietuvos teisės institutas info@teise.org   Ieva Delnickienė
(8 5) 210 1660
27 Lietuvos verslo kolegija info@ltvk.lt   Vilma Pipirienė
(8 46) 311 099
28 Marijampolės kolegija direkcija@mkolegija.lt Stefanija Rožaitienė
8 685 84 057
Stefanija Rožaitienė
8 685 84 057
29 Mykolo Romerio universitetas roffice@mruni.eu  Nijolė Liatukienė
(8 5) 271 4682
Nijolė Liatukienė
(8 5) 271 4682
30 Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra info@nmva.smm.lt Monika Bilotienė
(8 5) 204 5375
Monika Bilotienė
(8 5) 204 5375
31 Panevėžio kolegija kolegija@panko.lt Vilija Raubienė
(8 45) 466 847
Vilija Raubienė
(8 45) 466 847
32 Socialinių mokslų kolegija info@smk.lt Virginija Jonikienė
(8 46) 397 075
Virginija Jonikienė
(8 46) 397 075
33 Šiaulių universitetas all@cr.su.lt Aušra Mingailienė
(8 41) 595 704
Aušra Mingailienė
(8 41) 595 704
34 Šiaulių valstybinė kolegija administracija@svako.lt Zina Spetylienė
(8 41) 525 051
Elena Kislauskaitė
(8 41) 525 051
35 Šiaurės Lietuvos kolegija info@slk.lt Aistė Dzimidaitė
(8 41) 525 100
Aistė Dzimidaitė
(8 41) 525 100
36 Šv. Ignaco Lojolos kolegija ilk@ilk.lt biblioteka@ilk.lt
(8 37) 367 998
biblioteka@ilk.lt
(8 37) 367 998
37 Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla info@ttvam.lt    
38 Utenos kolegija administracija@utenos-kolegija.lt Renata Vicko
8 670 08 268
Renata Vicko
8 670 08 268
39 V.A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla avm@avm.lt   Renata Leonavičiūtė
(8 37) 320 878
40 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centas office@ftmc.lt  Janina Stankevič
(8 5) 264 8895
Janina Stankevič
(8 5) 264 8895
41 Vilniaus dailės akademija vda@vda.lt  Rūta Kuodienė
(8 5) 210 5465
Rūta Kuodienė
(8 5) 210 5465
42 Vilniaus dizaino kolegija vdk@dizainokolegija.lt   Diana Kremeneckytė
8 699 17 118
43 Vilniaus Gedimino technikos universitetas rastine@vgtu.lt Ingrida Kasperaitienė
(8 5) 274 4898
Ingrida Kasperaitienė
(8 5) 274 4898
44 Vilniaus kolegija viko@viko.lt Vida Sušinskienė
(8 5) 219 1606
Vida Sušinskienė
(8 5) 219 1606
45 Vilniaus kooperacijos kolegija info@vkk.lt Evalda Mažeikienė
(8 5) 275 4161
Evalda Mažeikienė
(8 5) 275 4161
46 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija info@vtdko.lt Agnė Naujokaitė
(8 5) 230 2016
Agnė Naujokaitė
(8 5) 230 2016
47 Vilniaus universitetas infor@cr.vu.lt Marijus Jurgutis
(8 5) 236 6201
Irena Krivienė
(8 5) 268 7102
48 Vilniaus verslo kolegija      
49 Vytauto Didžiojo universitetas info@vdu.lt  Juozas Augutis
(8 37) 203 775
Lina Bloveščiūnienė
(8 37) 327 860,
8 698 83 195

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-07-22 11:59