Konsorciumo administracija

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos informacinę sistemą (eLABa) palaiko ir prižiūri Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos konsorciumas. Konsorciumo visuotinio narių susirinkimo pavedimų vykdymą organizuoja valdyba. Konsorciumo veiklų įgyvendinimu rūpinasi administruojanti institucija.

 

Lina Bloveščiūnienė
eLABa konsorciumo valdybos pirmininkė
  Deimantė Šulskytė
eLABa konsorciumą administruojančios institucijos vadybininkė
Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka
K. Donelaičio g. 52-219, 44244 Kaunas
Tel. (8 37) 327 860
Faks. (8 37) 327 860
El. p. lina.blovesciuniene@vdu.lt
  Kauno technologijos universiteto biblioteka
Gedimino g. 50-123, 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 300 652
El. p. deimante.sulskyte@ktu.lt

 
   
Daiva Jurkšaitienė
eLABa konsorciumo visuotinio narių susirinkimo pirmininkė
  Deimantė Šulskytė
eLABa konsorciumo administratorė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto biblioteka
Eivenių g. 6-105, 50162 Kaunas
Tel. (8 37) 327 221
El. p. daiva.jurksaitiene@lsmuni.lt
  Kauno technologijos universiteto biblioteka
K. Donelaičio g. 20-103, 44239 Kaunas
Tel. (8 37) 300 652
El. p. deimante.sulskyte@ktu.lt

 

Valdybos nariai

Lina Bloveščiūnienė
Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos direktorė
  Dr. Rima Cicėnienė
Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos direktoriaus pavaduotoja mokslui
Tel. (8 37) 327 860
El. p. lina.blovesciuniene@vdu.lt
  Tel. (8 5) 262 7929
El. p. rima.ciceniene@mab.lt

 
   
Ingrida Kasperaitienė
Vilniaus Gedimino technikos universiteto bibliotekos direktorė
  Meilutė Kretavičienė
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Bibliotekos ir sveikatos mokslų informacijos centro direktorė
Tel. (8 5) 274 5021
El. p. ingrida.kasperaitiene@vgtu.lt
  Tel. (8 37) 327 219
El. p. meile.kretaviciene@lsmuni.lt

 
   
Daiva Martinkienė
Aleksandro Stulginskio universiteto bibliotekos kompiuterinės sistemos administratorė
  Vitalis Sapagovas
Kauno technologijos universiteto Informacinių technologijų departamento vadovas
Tel. (8 37) 752 354
El. p. daiva.martinkiene@asu.lt
  Tel. 8 698 77 569
El. p. vitalis.sapagovas@ktu.lt

 
   
Dr. Lina Šarlauskienė
Kauno kolegijos bibliotekos ir informacijos išteklių centro vadovė
  Dr. Gintarė Taukevičienė
Kauno technologijos universiteto bibliotekos direktorė
Tel. (8 37) 457 044
El. p. lina.sarlauskiene@go.kauko.lt
  Tel. (8 37) 300 650
El. p. gintare.tautkeviciene@ktu.lt

 
   
Asta Zarauskienė
Lietuvos sporto universiteto bibliotekos vedėja
   
Tel. (8 37) 302 641
El. p. asta.zarauskiene@lsu.lt
   

 

Konsorciumo nariai

Eil. Nr. Institucijos pavadinimas Institucijos el. pašto adresas Atstovas visuotiniame narių susirinkime Bibliotekos vadovas
1 Aleksandro Stulginskio universitetas asu@asu.lt Daiva Martinkienė
(8 37) 752 354
Aušra Raguckaitė
(8 37) 752 234
2 Alytaus kolegija rastal@akolegija.lt Valė Zdanavičienė
(8 315) 65 014
Valė Zdanavičienė
(8 315) 65 014
3 Europos humanitarinis universitetas office@ehu.lt Alina Juškienė
8 698 16 670
Gertrūda Gaidamavičiūtė
8 656 11 012
4 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija lka@mil.lt Dalia Juodienė
(8 5) 210 3678
Albertas Šadys
(8 5) 210 3678
5 Graičiūno aukštoji vadybos mokykla avm@avm.lt Paulius Vagneris
(8 5) 200 1566
Paulius Vagneris
(8 5) 200 1566
6 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas ism@ism.lt Giedrė Skusevičienė
8 695 71 891
Giedrė Skusevičienė
8 695 71 891
7 Kauno kolegija rastine@go.kauko.lt dr. Lina Šarlauskienė
(8 37) 457 044
dr. Lina Šarlauskienė
(8 37) 457 044
8 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija info@kmaik.lm.lt Zita Petraitytė
(8 37) 383 082
Zita Petraitytė
(8 37) 383 082
9 Kauno technikos kolegija ktk@ktk.lt Džiuginta Baltrušienė
(8 37) 308 637
Džiuginta Baltrušienė
(8 37) 308 637
10 Kauno technologijos universitetas ktu@ktu.lt Ieva Cesevičiūtė
(8 37) 300 284
dr. Gintarė Tautkevičienė
(8 37) 300 650
11 Kazimiero Simonavičiaus universitetas ksu@ksu.lt Dalia Kiaupienė
8 601 09 815
Dalia Kiaupienė
8 601 09 815
12 Klaipėdos universitetas klaipedos.universitetas@ku.lt Dalia Kašinskienė
(8 46) 398 780
Dalia Kašinskienė
(8 46) 398 780
13 Klaipėdos valstybinė kolegija office@kvk.lt Reda Tamelienė
8 698 19 595
Reda Tamelienė
8 698 19 595
14 Kolpingo kolegija info@kolpingokolegija.lt Gintarė Trakelytė
8 613 82 601
Gintarė Trakelytė
8 613 82 601
15 Lietuvių kalbos institutas lki@lki.lt Vilija Margarita Lukševičienė
(8 5) 263 7577
Vilija Margarita Lukševičienė
(8 5) 263 7577
16 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas direk@llti.lt Rūta Pleskačiauskienė
(8 5) 262 2592
Rūta Pleskačiauskienė
(8 5) 262 2592
17 Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas laei@laei.lt Vaida Šilaikienė
(8 5) 261 1986
Vaida Šilaikienė
(8 5) 261 1986
18 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras lammc@lammc.lt Ada Alejūnaitė
(8 347) 37 752
Miškų institutas:
Vilija Mikšienė
(8 37) 547 221
Sodininkystės ir daržininkystės institutas:
dr. Giedrė Samuolienė
(8 37) 555 220
Žemdirbystės institutas:
Danutė Gadliauskienė
(8 347) 37 232
19 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla info@lajm.lt Rima Stasytienė
8 610 65 056
Rima Stasytienė
8 610 65 056
20 Lietuvos edukologijos universitetas rastine@leu.lt Emilija Banionytė
8 698 88 192
Emilija Banionytė
8 698 88 192
21 Lietuvos energetikos institutas rastine@lei.lt Zita Cvilikienė
(8 37) 401 828
Zita Cvilikienė
(8 37) 401 828
22 Lietuvos istorijos institutas istorija@istorija.lt Ugnė Baronienė
(8 5) 262 6859
Ugnė Baronienė
(8 5) 262 6859
23 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka biblioteka@mab.lt Sigitas Narbutas
(8 5) 262 9537
Sigitas Narbutas
(8 5) 262 9537
24 Lietuvos muzikos ir teatro akademija rektoratas@lmta.lt Daiva Mateikienė
(8 5) 212 1707
Daiva Mateikienė
(8 5) 212 1707
25 Lietuvos socialinių tyrimų centras institutas@lstc.lt Dr. Sandra Krutulienė Dr. Sandra Krutulienė
26 Lietuvos sporto universitetas lsu@lsu.lt Asta Zarauskienė
(8 37) 302 641
Asta Zarauskienė
(8 37) 302 641
27 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas rektoratas@lsmuni.lt Marija Jarašauskienė
(8 37) 396 041
Meilutė Kretavičienė
(8 37) 327 219
28 Lietuvos teisės institutas info@teise.org Rokas Uscila
(8 5) 210 1676
Ieva Delnickienė
(8 5) 210 1660
29 Lietuvos verslo kolegija info@ltvk.lt Vilma Pipirienė
8 674 15 882
Vilma Pipirienė
8 674 15 882
30 Marijampolės kolegija direkcija@mkolegija.lt Stefanija Rožaitienė
8 685 84 057
Stefanija Rožaitienė
8 685 84 057
31 Mykolo Romerio universitetas roffice@mruni.eu  Nijolė Liatukienė
(8 5) 271 4682
Nijolė Liatukienė
(8 5) 271 4682
32 Panevėžio kolegija kolegija@panko.lt Vilija Raubienė
(8 45) 466 847
Vilija Raubienė
(8 45) 466 847
33 Socialinių mokslų kolegija info@smk.lt Virginija Jonikienė
(8 46) 397 075
Virginija Jonikienė
(8 46) 397 075
34 Šiaulių universitetas all@cr.su.lt Aušra Mingailienė
(8 41) 595 704
Aušra Mingailienė
(8 41) 595 704
35 Šiaulių valstybinė kolegija administracija@svako.lt Zina Spetylienė
(8 41) 525 051
Kristina Blantaitienė
(8 41) 525 051
36 Šv. Ignaco Lojolos kolegija ilk@ilk.lt (8 37) 367 998 (8 37) 367 998
37 Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla info@ttvam.lt Gražina Rozancevaitė
8 687 29 642
Liudmila Bernotėnienė
8 674 36 045
38 Utenos kolegija administracija@utenos-kolegija.lt Kristina Gogelienė
8 670 08 268
Kristina Gogelienė
8 670 08 268
39 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centas office@ftmc.lt  Janina Stankevič
(8 5) 264 8895
Janina Stankevič
(8 5) 264 8895
40 Vilniaus dailės akademija vda@vda.lt  Rūta Kuodienė
(8 5) 210 5465
Rūta Kuodienė
(8 5) 210 5465
41 Vilniaus dizaino kolegija vdk@dizainokolegija.lt Dangyra Žiliajevienė
8 699 17 118
Dangyra Žiliajevienė
8 699 17 118
42 Vilniaus Gedimino technikos universitetas rastine@vgtu.lt Ingrida Kasperaitienė
(8 5) 274 4898
Ingrida Kasperaitienė
(8 5) 274 4898
43 Vilniaus kolegija viko@viko.lt Vida Sušinskienė
(8 5) 219 1606
Vida Sušinskienė
(8 5) 219 1606
44 Vilniaus kooperacijos kolegija info@vkk.lt Virginija Pusvaškienė
(8 5) 250 2809
Virginija Pusvaškienė
(8 5) 250 2809
45 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija info@vtdko.lt Agnė Naujokaitė
(8 5) 230 2016
Agnė Naujokaitė
(8 5) 230 2016
46 Vilniaus universitetas infor@cr.vu.lt Marijus Jurgutis
(8 5) 236 6201
Irena Krivienė
(8 5) 268 7102
47 Vilniaus verslo kolegija info@kolegija.lt Rita Želvytė
(8 5) 215 4884
Rita Želvytė
(8 5) 215 4884
48 Vytauto Didžiojo universitetas info@vdu.lt  Lina Bloveščiūnienė
(8 37) 327 860
Lina Bloveščiūnienė
(8 37) 327 860

 

Paskutinis atnaujinimas: 2018-06-25 00:17