Informacijos ir konsultacijų teikimas bibliotekose

Eil. Nr. Institucija Bendra pagalba Mokslo / meno publikacijų (PDB) klausimais Studijų baigiamųjų darbų (ETD) klausimais Dokumentų sutapties nustatymo (ESAS) klausimais
1 Alytaus kolegija issc@akolegija.lt
(8 315) 65 014
2 Europos humanitarinis universitetas library@ehu.lt
(8 5) 274 0625
Gertrūda Gaidamavičiūtė
8 656 11 012
Raimonda Stanišauskaitė
8 671 79 294
Raimonda Stanišauskaitė
8 671 79 294
3 Generolo Jono Žemaičio
Lietuvos karo akademija
Dalia Juodienė
(8 5) 210 3678
Jūratė Kairienė
8 685 73 972
Jūratė Kairienė
8 685 73 972
Jūratė Kairienė
8 685 73 972
4 Graičiūno aukštoji vadybos mokykla amc@avm.lt
(8 37) 320 878,
(8 5) 200 1566
5 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Edvaldas Baltrūnas
8 675 66 369
Vilius Jakubčionis
(8 5) 212 3958 
Austė Jucytė
8 612 20 139
Edvaldas Baltrūnas
8 675 66 369
6 Kauno kolegija biblioteka@go.kauko.lt
(8 37) 457 044
Ramunė Bernotė
(8 37) 330 283
7 Kauno kunigų seminarija
8 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Zita Petraitytė
(8 37) 383 082
Albina Krasauskienė
8 614 34 593
Albina Krasauskienė
8 614 34 593
Albina Krasauskienė
8 614 34 593
9 Kauno technikos kolegija Džiuginta Baltrušienė
(8 37) 308 637
10 Kauno technologijos universitetas biblioteka@ktu.lt
(8 37) 300 655
Rita Jašmontienė
(8 37) 300 652
Edita Ražanskaitė
(8 37) 300 652
Andrius Kriščiūnas
8 633 33 827
11 Kazimiero Simonavičiaus universitetas biblioteka@ksu.lt
8 601 09 815
Dalia Kiaupienė
8 601 09 815
Dalia Kiaupienė
8 601 09 815
Dalia Kiaupienė
8 601 09 815
12 Klaipėdos universitetas biblioteka@ku.lt
(8 46) 398 793
Svetlana Sakalauskienė
(8 46) 398 794
Svetlana Sakalauskienė
(8 46) 398 794
Viktoras Grečko
(8 46) 398 784
13 Klaipėdos valstybinė kolegija Reda Tamelienė
8 630 07 742
Silvija Šlioževičienė
8 602 79 705
Audronė Mecelienė
8 630 07 708
Vidmantas Žalys
8 630 07 706
14 Kolpingo kolegija biblioteka@kolpingokolegija.lt
(8 37) 220 030
15 Lietuvių kalbos institutas Vilija Margarita Lukševičienė
(8 5) 263 7577
Rūta Statkevičiūtė
(8 5) 263 7577
16 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas Rūta Pleskačiauskienė
(8 5) 262 2592
Aistė Rusienė
(8 5) 262 2592
17 Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas Vaida Šilaikienė
(8 5) 261 1986
Vaida Šilaikienė
(8 5) 261 1986
Vaida Šilaikienė
(8 5) 261 1986
Vaida Šilaikienė
(8 5) 261 1986
18 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Ada Alejūnaitė
(8 347) 37 752
Miškų institutas:
Vilija Mikšienė
(8 37) 547 221
Sodininkystės ir daržininkystės institutas:
Giedrė Samuolienė
(8 37) 555 220
Žemdirbystės institutas:
Rūta Chrapačaitė
(8 347) 37 232
19 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla biblioteka@lajm.lt
(8 46) 397 262
Marina Šabalova
8 651 94 358
Elena Valionienė
(8 46) 397 315
20 Lietuvos energetikos institutas Zita Cvilikienė
(8 37) 401 828
Zita Cvilikienė
(8 37) 401 828
21 Lietuvos istorijos institutas biblioteka@istorija.lt
(8 5) 262 6859
biblioteka@istorija.lt
(8 5) 262 6859
22 Lietuvos kultūros tyrimų institutas Birutė Valeckienė
8 618 86 385
Birutė Valeckienė
8 618 86 385
23 Lietuvos mokslų akademijos
Vrublevskių biblioteka
biblioteka@mab.lt
(8 5) 262 9537
Giedrė Miknienė
24 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Julija Vilniškaitytė
(8 5) 261 3841
Julija Vilniškaitytė
(8 5) 261 3841
Julija Vilniškaitytė
(8 5) 261 3841
Julija Vilniškaitytė
(8 5) 261 3841
25 Lietuvos socialinių tyrimų centras Sandra Krutulienė
(8 5) 210 2071
Sandra Krutulienė
(8 5) 210 2071
Sandra Krutulienė
(8 5) 210 2071
Sandra Krutulienė
(8 5) 210 2071
26 Lietuvos sporto universitetas biblioteka@lsu.lt
(8 37) 302 641
Ina Zerina
(8 37) 302 641
Edita Macijauskaitė
Lolita Povilaitienė
(8 37) 302 641
Edita Macijauskaitė
(8 37) 302 641
27 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas bibl@lsmuni.lt
(8 37) 327 221
Marija Jarašauskienė
(8 37) 396 041
Laura Petrauskienė
(8 37) 327 222
Sigita Radzevičienė
(8 37) 793 651
28 Lietuvos teisės institutas Ieva Delnickienė
(8 5) 210 1660
Ieva Delnickienė
(8 5) 210 1660
29 Lietuvos verslo kolegija biblioteka@ltvk.lt
8 674 15 882
Vilma Pipirienė
8 674 15 882
30 Marijampolės kolegija Janina Alenskienė
8 652 92 694
Janina Alenskienė
8 652 92 694
31 Mykolo Romerio universitetas biblioteka@mruni.eu
(8 5) 271 4599
Vesta Bartusevičiūtė
(8 5) 271 4536
Danguolė Pivoriūnaitė
(8 5) 271 4709
Erikas Krikščionaitis
(8 5) 271 4609
32 Nacionalinis egzaminų centras centras@nec.lt centras@nec.lt
33 Nacionalinis vėžio institutas Darijus Sokolovas
(8 5) 219 0915
Darijus Sokolovas
(8 5) 219 0915
34 Panevėžio kolegija biblioteka@panko.lt
(8 45) 466 847
Laima Lapėnienė
(8 45) 466 847
Vilija Raubienė
(8 45) 466 847
Darius Paipelis
8 682 25 311
35 Socialinių mokslų kolegija Virginija Jonikienė
(8 46) 397 075
Virginija Jonikienė
(8 46) 397 075
Virginija Jonikienė
(8 46) 397 075
Rimantas Intas
(8 46) 433 478
36 Šiaulių universitetas biblioteka@cr.su.lt
(8 41) 393 053
Vida Vertelienė
(8 41) 595 758
Jūratė Grušienė
(8 41) 393 051
Jūratė Grušienė
(8 41) 393 051
37 Šiaulių valstybinė kolegija biblioteka@svako.lt
(8 41) 525 051
Jolanta Navakauskytė
(8 41) 525 051
Jolanta Navakauskytė
(8 41) 525 051
Skaistė Buivytė
(8 41) 433 793
38 Šv. Ignaco Lojolos kolegija biblioteka@ilk.lt
(8 37) 200 260
biblioteka@ilk.lt
(8 37) 200 260
biblioteka@ilk.lt
(8 37) 200 260
biblioteka@ilk.lt
(8 37) 200 260
39 Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla biblioteka@ttvam.lt
8 687 29 642
Gražina Rozancevaitė
8 687 29 642
Gražina Rozancevaitė
8 687 29 642
Gražina Rozancevaitė
8 687 29 642
40 Utenos kolegija biblioteka@utenos-kolegija.lt
8 670 08 268
Renata Vicko
8 670 08 268
Renata Vicko
8 670 08 268
Renata Vicko
8 670 08 268
41 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centas Birutė Ginsevičiūtė
(8 5) 261 9802
Birutė Ginsevičiūtė
(8 5) 261 9802
42 Vilniaus dailės akademija biblioteka@vda.lt
(8 5) 210 5457
Rasa Vilimienė
(8 5) 210 5457
Jurij Pozlevič
(8 5) 210 5483
Jurij Pozlevič
(8 5) 210 5483
43 Vilniaus dizaino kolegija biblioteka@dizainokolegija.lt
8 699 17 118
44 Vilniaus Gedimino technikos universitetas biblioteka@vgtu.lt
(8 5) 274 4900
Ona Juršaitė
Aida Gališanskienė
(8 5) 274 4903

 
Raimonda Čėsnienė
Liana Dijokienė
(8 5) 274 4900
Raimonda Čėsnienė
Liana Dijokienė
(8 5) 274 4900
45 Vilniaus kolegija biblioteka@viko.lt
(8 5) 219 1606

Jurga Kauzonienė
(8 5) 219 1606

46 Vilniaus kooperacijos kolegija biblioteka@vkk.lt
(8 5) 250 2809
47 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija biblioteka@vtdko.lt
(8 5) 234 4111
Audronė Karlonienė
(8 5) 234 4111
Vilija Lozovskienė
(8 5) 234 4111
Audronė Karlonienė
(8 5) 234 4111
48 Vilniaus universitetas mb@mb.vu.lt
(8 5) 268 7100
Lina Labutytė
Eglė Girkontienė
(8 5) 219 5061
Lina Labutytė
Eglė Girkontienė
(8 5) 219 5061
Ričardas Servetka
(8 5) 236 6218
49 Vilniaus verslo kolegija rita@kolegija.lt
(8 5) 215 4884
Rita Želvytė
(8 5) 215 4884
50 Vytauto Didžiojo universitetas Lina Bloveščiūnienė
(8 37) 327 860
Daiva Jocienė
(8 37) 327 864
Lolita Atkočiūnienė
(8 37) 327 839
Nerijus Bakas
8 630 94 236

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-28 15:26