eLABa konsorciumas

Lietuvos akademinės elektroninės bibliotekos (eLABa) konsorciumas – tai 47 Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, veikiančios jungtinės veiklos pagrindu.

2010 m. kovo 26 d. buvo pasirašyta konsorciumo sutartis. 2010 m. balandžio 9 d. įvyko pirmasis konsorciumo visuotinis narių susirinkimas. Tuo metu konsorciumą sudarė 31 Lietuvos mokslo ir studijų institucija.

Konsorciumas buvo sudarytas siekiant efektyviau vykdyti 2007 m. balandžio 27 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-791 patvirtintos Lietuvos virtualaus universiteto 2007–2012 metų programos (LVU programa) uždavinį plėtoti integruotą Lietuvos mokslo ir studijų informacinę erdvę (vadinta LABT) ir tęsia Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu 2012 m. gruodžio 12 d. patvirtintos Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2013–2015 metų programos (LITMIS) veiklas, susijusias su informacinės sistemos eLABa palaikymu ir plėtra.

Konsorciumo valdymo organai yra visuotinis narių susirinkimas ir jo pavedimų vykdymą organizuojanti valdyba. Valdybą sudaro 9 nariai (8 renkami visuotiniame narių susirinkime, 1 deleguojamas administruojančios institucijos). Visuotinis narių susirinkimas organizuojamas ne rečiau kaip du kartus per kalendorinius metus, valdybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip kas 2 mėnesiai ir ne mažiau kaip 6 kartus per kalendorinius metus. Konsorciumo veiklų įgyvendinimu rūpinasi administruojanti institucija. Administruojančios institucijos funkcijas 2010–2015 m. vykdė Vilniaus universitetas, 2016–2017 m. – Vytauto Didžiojo universitetas. Nuo 2018 m. administruojančios institucijos funkcijas vykdo Kauno technologijos universitetas.

Paskutinis atnaujinimas: 2019-03-19 15:18