Bendradarbiavimas

LITMIS programa                                                                 

eLABa palaikymas ir plėtra įgyvendinama pagal 2012 m. gruodžio 12 d. ŠMM ministro įsakymu patvirtintą Lietuvos mokslo ir studijų informacinės infrastruktūros plėtros 2013–2015 metų programą (sutrumpintai - LITMIS). LITMIS programos tikslas – taikant šiuolaikines informacines technologijas ir nacionalinio lygmens valdymą, sudaryti kokybiškas sąlygas dinamiškai visuomenei įgyti, taikyti ir tobulinti žinias ir kompetencijas. LITMIS programoje vienu pagrindinių uždavinių keliamas eLABa plėtojimas atvirajai prieigai realizuoti. Daugiau.

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija                                                     

LMBA buvo įkurta 2001 m. gruodžio 4 d. Steigėjai – 23 bibliotekos ir institucijos, turinčios bibliotekas. Šiuo metu asociacijoje yra 54 nariai. Pagrindinė veikla – elektroninių duomenų bazių prenumerata ir kt. Daugiau

 

Švietimo informacinių technologijų centras (ITC)                                  

ITC - švietimo įstaiga, viešasis juridinis asmuo, kurio savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra LR Švietimo ir mokslo ministerija. Veiklos pradžia – 1990 m. spalio 31 d. Pagrindinė veikla – diegia, plėtoja, administruoja švietimo duomenų bazes, registrus, informacines sistemas, koordinuoja jų naudojimą ir kt. Daugiau

 

Atvirosios prieigos infrastruktūra mokslui Europoje       OpenAIRE

Tai Europos Komisijos finansuojamas projektas, kurio metu kuriama platforma atvirosios prieigos prie mokslo produkcijų idėjai palaikyti ir įgyvendinti. Projektas pradėtas įgyvendinti 2009 m. gruodžio 1 d. eLABa mokslo publikacijos yra paieškomos per OpenAIRE. Daugiau

Duomenų bazė „Lituanistika"                                                           

Duomenų bazę „Lituanistika" nuo 2006 metų rengia Lietuvos mokslo taryba bendradarbiaudama su Lietuvos mokslo institucijomis ir bibliotekomis. Duomenų bazėje pateikiami humanitarinių ir socialinių mokslų kūriniai, kurių tyrimo objektas – Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Duomenų bazei naudojama eLABa techninė ir programinė infrastruktūra. Daugiau

Paskutinis atnaujinimas: 2016-09-09 16:17