Administratoriai institucijose

Eil. Nr. Institucija eLABa
administratorius
Aleph sistemos administratorius
1 Alytaus kolegija Ernestas Veniukevičius
8 687 80 571
Jolita Leonavičienė
(8 315) 79 826
2 Europos humanitarinis universitetas Gertrūda Gaidamavičiūtė
8 656 11 012
3 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Lina Andrulė Jūratė Kairienė
8 685 73 972
4 Graičiūno aukštoji vadybos mokykla Paulius Vagneris
(8 5) 200 1566
Paulius Vagneris
(8 5) 200 1566
5 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Edvaldas Baltrūnas
8 675 66 369
Edvaldas Baltrūnas
8 675 66 369
6 Kauno kolegija Giedrius Kandzežauskas Giedrius Kandzežauskas
7 Kauno kunigų seminarija
8 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Albina Krasauskienė
8 614 34 593
 
9 Kauno technikos kolegija   Džiuginta Baltrušienė
(8 37) 308 637
10 Kauno technologijos universitetas Linas Salelionis
8 686 50 236
Linas Salelionis
8 686 50 236
11 Kazimiero Simonavičiaus universitetas Dalia Kiaupienė
8 601 09815
Edgaras Rudko
8 610 30888
12 Klaipėdos universitetas Martynas Astrauskas
(8 46) 398 884
Dalia Kašinskienė
(8 46) 39 8780
13 Klaipėdos valstybinė kolegija Dainius Bitinas
8 630 07 739
Šarūnas Berlinskas
8 630 07 739
14 Kolpingo kolegija Juozas Stočkus
8 (37) 220 030
Juozas Stočkus
8 (37) 220 030
15 Lietuvių kalbos institutas Rūta Statkevičiūtė
(8 5) 263 7577
Vilija Margarita Lukševičienė
(8 5) 263 7577
16 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas    
17 Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas Vaida Šilaikienė
(8 5) 261 1986
18 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Ada Alejūnaitė
(8 347) 37 752
Ada Alejūnaitė
(8 347) 37 752
19 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla Stasys Donėla
(8 46) 397 315
Rima Stasytienė
8 610 65 056
20 Lietuvos energetikos institutas Zita Cvilikienė
(8 37) 401 828
Zita Cvilikienė
(8 37) 401 828
21 Lietuvos istorijos institutas Ugnė Baronienė 
(8 5) 262 6859
 
22 Lietuvos kultūros tyrimų institutas Birutė Valeckienė
8 618 86 385
23 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Nijolė Kolesinskienė
(8 5) 212 0458
Nijolė Kolesinskienė
(8 5) 212 0458
24 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Karolis Grūnovas
(8 5) 261 0028
Karolis Grūnovas
(8 5) 261 0028
25 Lietuvos socialinių tyrimų centras Sandra Krutulienė
(8 5) 210 2071
26 Lietuvos sporto universitetas Renardas Gruodis
(8 37) 302 648
Renardas Gruodis
(8 37) 302 648
27 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Daiva Jurkšaitienė
(8 37) 327 221
Daiva Jurkšaitienė
(8 37) 327 221
28 Lietuvos teisės institutas Vaidas Kalpokas
(8 5) 210 1674
 
29 Lietuvos verslo kolegija Vilma Pipirienė
8 674 15 882
Vilma Pipirienė
8 674 15 882
30 Marijampolės kolegija Edvinas Pašiūnas
8 652 10 141
Edvinas Pašiūnas
8 652 10 141
31 Mykolo Romerio universitetas Egidijus Baltrušaitis
(8 5) 271 4720
Egidijus Baltrušaitis
(8 5) 271 4720
32 Nacionalinis egzaminų centras Raimundas Lenartavičius
(8 5) 210 2046
33 Nacionalinis vėžio institutas Darijus Sokolovas
(8 5) 219 0915
34 Panevėžio kolegija Darius Paipelis
8 682 25 311
Darius Paipelis
8 682 25 311
35 Socialinių mokslų kolegija Rimantas Intas
(8 46) 433 478
Rimantas Intas
(8 46) 433 478
36 Šiaulių universitetas Tomas Jurevičius
(8 41) 393 066
Tomas Jurevičius
(8 41) 393 066
37 Šiaulių valstybinė kolegija Jolanta Navakauskytė
(8 41) 525 051
Jolanta Navakauskytė
(8 41) 525 051
38 Šv. Ignaco Lojolos kolegija Evaldas Vėlius
(8 37) 200 260
Evaldas Vėlius
(8 37) 200 260
39 Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Liudmila Bernotėnienė
8 674 36 045
 
40 Utenos kolegija Paulius Šakalis
8 678 16 647
Mantas Mikulėnas
8 603 96 811
41 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas
Fizinių ir technologijos mokslų centas
Birutė Ginsevičiūtė
(8 5) 261 9802
Birutė Ginsevičiūtė
(8 5) 261 9802
42 Vilniaus dailės akademija Jurij Pozlevič
(8 5) 210 5483
Jurij Pozlevič
(8 5) 210 5483
43 Vilniaus dizaino kolegija    
44 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Viktor Pozlevič
(8 5) 251 2254
Viktor Pozlevič
(8 5) 251 2254
45 Vilniaus kolegija Karolina Krivickaitė
(8 5) 219 1606
Karolina Krivickaitė
(8 5) 219 1606
46 Vilniaus kooperacijos kolegija Virginija Pusvaškienė
(8 5) 250 2809
Virginija Pusvaškienė
(8 5) 250 2809
47 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Miroslav Dubovski Miroslav Dubovski
48 Vilniaus universitetas Julius Grybinas
(8 5) 219 5063
Egidija Cimbolaitienė
(8 5) 219 5056
49 Vilniaus verslo kolegija  
50 Vytauto Didžiojo universitetas Nerijus Bakas
8 630 94 236
Nerijus Bakas
8 630 94 236

 

Kiti atsakingi asmenys institucijose

Eil. Nr. Institucija eLABa duomenų
įgaliotinis
eLABa saugos įgaliotinis
1 Alytaus kolegija Ernestas Veniukevičius
8 687 80 571
Ernestas Veniukevičius
8 687 80 571
2 Europos humanitarinis universitetas Gertrūda Gaidamavičiūtė
8 656 11 012
Oksana Vankova
8 656 30 715
3 Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija Dalia Juodienė
(8 5) 262 4446
 
4 Graičiūno aukštoji vadybos mokykla    
5 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Vilius Jakubčionis
(8 5) 2123958
Edvaldas Baltrūnas
8 675 66 369
6 Kauno kolegija Giedrius Kandzežauskas Dominykas Baltrušaitis
7 Kauno kunigų seminarija
8 Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija Albina Krasauskienė
8 614 34 593
Albina Krasauskienė
8 614 34 593
9 Kauno technikos kolegija    
10 Kauno technologijos universitetas Gintarė Tautkevičienė
(8 37) 300 650
Antanas Štreimikis
8 698 75 791
11 Kazimiero Simonavičiaus universitetas Aistė Jarumbavičienė
 
Edgaras Rudko
8 610 30 888
12 Klaipėdos universitetas Rita Vaičekauskaitė
(8 46) 39 8910
Dalia Baziukė
(8 46) 39 8829
13 Klaipėdos valstybinė kolegija Šarūnas Berlinskas
8 655 61 401
Valdemaras Ežerskis
8 630 07 739
14 Kolpingo kolegija Gintarė Trakelytė
8 613 82 601
Gintarė Trakelytė
8 613 82 601
15 Lietuvių kalbos institutas Vilija Margarita Lukševičienė
(8 5) 263 7577
 
16 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas    
17 Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas Vaida Šilaikienė
(8 5) 261 1986
Mantas Pisaravičius
18 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Ada Alejūnaitė
(8 347) 37 752
Ardas Kavaliauskas
8 614 49 748
19 Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla Rima Stasytienė
8 610 65 056
Elena Valionienė
(8 46) 397 315
20 Lietuvos energetikos institutas Rolandas Urbonas
(8 37) 401 832
Rolandas Urbonas
(8 37) 401 832
21 Lietuvos istorijos institutas Zita Medišauskienė
(8 5) 212 0270
Jotautas Kuprevičius
8 676 30 070
22 Lietuvos kultūros tyrimų institutas Birutė Valeckienė
8 618 86 385
Dainius Valeiša
8 688 18 273
23 Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka Rima Cicėnienė
(8 5) 262 7929
Eglė Šegždienė
(8 5) 212 0447
24 Lietuvos muzikos ir teatro akademija Daiva Mateikienė
(8 5) 212 1707
Karolis Grūnovas
(8 5) 261 0028
25 Lietuvos socialinių tyrimų centras Sandra Krutulienė
(8 5) 210 2071
Rimantas Junevičius
8 671 00 822
26 Lietuvos sporto universitetas Asta Zarauskienė
(8 37) 302 641
Renardas Gruodis
(8 37) 302 648
27 Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Daiva Jurkšaitienė
(8 37) 327 221
Daiva Jurkšaitienė
(8 37) 327 221
28 Lietuvos teisės institutas Ieva Delnickienė
(8 5) 210 1660
Vaidas Kalpokas
(8 5) 210 1674
29 Lietuvos verslo kolegija Angelė Lileikienė
(8 46) 311 099
Vilma Pipirienė
8 674 15 882
30 Marijampolės kolegija Janina Alenskienė
8 616 32317
Edvinas Pašiūnas
8 652 10 141
31 Mykolo Romerio universitetas Almonė Jakubčionienė
(8 5) 271 4724
Andrius Puksas
(8 5) 271 4466
32 Nacionalinis egzaminų centras Nijolė Ivonienė
(8 5) 210 2044
Mindaugas Siliūnas
(8 5) 275 6180
33 Nacionalinis vėžio institutas Rita Karpičiūtė
(8 5) 219 0960
Darijus Sokolovas
(8 5) 219 0915
34 Panevėžio kolegija Vilija Riaubienė
(8 45) 466 847
Audrius Valinskas
(8 45) 461 997
35 Socialinių mokslų kolegija Virginija Jonikienė
(8 46) 397 075
Rimantas Intas
(8 46) 433 478
36 Šiaulių universitetas Aušra Mingailienė
(8 41) 595 704
Deividas Katlauskas
(8 41) 595 703
37 Šiaulių valstybinė kolegija Vitas Marozas
(8 41) 433 793
Mantas Šiurkus
(8 41) 433 793
38 Šv. Ignaco Lojolos kolegija Edita Jezerskytė
(8 37) 200 260
 
39 Tarptautinė teisės ir verslo aukštoji mokykla Liudmila Bernotėnienė
8 674 36 045
Liudmila Bernotėnienė
8 674 36 045
40 Utenos kolegija Juozas Urbanavičius
8 699 60 021
Paulius Šakalis
8 678 16 647
41 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas
Fizinių ir technologijos mokslų centas
Mindaugas Dagys
(8 5) 261 9517
Kęstutis Senuta
42 Vilniaus dailės akademija Rūta Kuodienė
(8 5) 210 5465
Jurij Pozlevič
(8 5) 210 5483
43 Vilniaus dizaino kolegija    
44 Vilniaus Gedimino technikos universitetas Ingrida Kasperaitienė
(8 5) 274 5021
Pylyp Savin
(8 5) 274 4922
45 Vilniaus kolegija Vida Sušinskienė
(8 5) 219 1606
Sigitas Kulbis
(8 5) 219 1620
46 Vilniaus kooperacijos kolegija Virginija Pusvaškienė
(8 5) 250 2809
Virginija Pusvaškienė
(8 5) 250 2809
47 Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija Agnė Naujokaitė
(8 5) 230 2016
Agnė Naujokaitė
(8 5) 230 2016
48 Vilniaus universitetas Žibutė Petrauskienė
(8 5) 219 5059
Viktoras Bulavas
(8 5) 236 6202
49 Vilniaus verslo kolegija Rita Želvytė
(8 5) 215 4884
Rita Želvytė
(8 5) 215 4884
50 Vytauto Didžiojo universitetas Vida Statkevičienė
(8 37) 327 864
Vida Statkevičienė
(8 37) 327 864

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-12 14:18

Registracija į renginius

eLABa mokymai 2017